Založme oheň, budeme páliť vojenskú výzbroj celého sveta!

25. júla 2020, milano, Nezaradené

Námet daného blogu platí do slova a do písmena. Blíži sa čas, keď naozaj sa budú „páliť“ sedem rokov všetky zbrane sveta.
Aj keď to slovo – „páliť“ môžme chápať či už ako – likvidovať, ničiť, alebo aj doslovne. Nakoľko oheň zohráva primárnu úlohu v taviacich peciach.
A väčšina zbraní je zo železa.
Dané proroctvo môžme čítať u Ezechiela 39,9-10. ……. „Pozrite, prichádza: bude to – výrok Pána Jahveho – deň, o ktorom som hovoril. Obyvatelia izraelských miest vyjdú von, pozbierajú zbrane a nimi zapália vatry, pohádžu na ne štíty a pavézy, luky a šípy, oštepy a kopije; sedem rokov budú nimi podkurovať oheň. Nebudú nosiť drevo z poľa, nebudú ho rúbať v lesoch, lebo si budú oheň podpaľovať zbraňami.“
Zrejme nemusíme zdôrazňovať ,že daný text je prorocký, nakoľko „sedem rokov“ sa nikdy nikde nepálili zbrane, ani v histórií starovekého Izraelu. A Daná kapitola opisuje záverečné/konečné/ zúčtovanie Boha s jeho odporcami celého sveta v „konečnej časti dní“! Pozri Izaiáš 2,2 !
Ten súhrn daných zbraní z daného textu poukazuje na fakt, že budú zlikvidované  zbrane, ako klasické, tak aj strategické, …. proste všetky zbrane sveta. A žiadny kresťan by nemal pochybovať o tomto kroku Boha pokoja, nakoľko obdobné myšlienky čítame v celom Písme. A násilie, vojny  prirodzene bránia ľudskému šťastiu, bezpečiu, pokoju. Zaujímavým faktom je aj to, že toto proroctvo a mnohé iné ……  sú výsostne späté s pozemským rajom, nie nebeským. Teda, s „budúcou, spravodlivou zemou“, svetom.

Prekujte meče na pluhy!

Zrejme mnohí poznáme sochu Jevgenija Vučetiča /dar Sovietského sväzu USA/ pred sídlom OSN v New Yorku s názvom: „Prekujme meče na pluhy“! ►
Samozrejme, že táto socha je založená na známom proroctve Izaiáša 2,4 ….. „On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne“.  Dané slová sú napísané na múre blízko sídla Organizácie Spojených národov v New Yorku.
Obdobne to prorokuje ako Izaiáš  aj prorok Micheáš 4,3.
Ale prečo dnes má väčšina ľudí /i veriacich/ vo svojom nervovom systéme zakorenenú koncepciu, že „vojna je prijateľné riešenie problémov?“ Tu mnohí zrejme budú argumentovať istými príkladmi, /k čomu by to viedlo, keby sa nebojovalo a odvolávaním sa na spravodlivosť/ ale sú to len výhovorky a alibizmus tých, /i veriacich/ čo aj Písmom sa snažia dokázať oprávnenosť svojho chybného postoja. A to je niečo nepochopiteľné. Skutočnosť je taká, povedané rečou vzdelancov, /Jerrold, Goldmanová,Shelley, Baezová,atď/…  že „vojna je len väčšinou vraždenie v uniforme.“ A to, že to urobí v uniforme , len „zvyšuje neprávosť jeho prisluhovania zločinu vraždy“. A „nespravodlivosť je tá posledná z príčin všetkých vojen“. /Root-výrok držiteľa nobelovej ceny/
Paradoxom je to, že vo vojne napichneš na bodák, zastrelíš človeka, ktorého by si za iných okolností srdečne privítal, pohostil a mohli by ste byť dobrými priateľmi. Naozaj, vojna je – „aktom kriminálneho šialenstva“. Hlavne, ak sa do nej zapájajú veriaci, kresťania. Dá sa to vôbec? Jedným kútikom úst chváliť knieža pokoja a druhým kútikom úst chváliť molocha vojny a kričať – „do boja“, …. „na vzteč“, …… „v mene Ježiša Krista“ a podobne?! Ako už tvrdil Erazmus, Don Bosco, a iní ….. „vojna protirečí samej podstate kresťanskej vierouky až do najmenších detailov“.

A postoj k vojne je aj istou skúškou, testom, ako píše Karen Amstrongová /bývalá mníška/ ktorá opisuje fundamentalistické formy „militantnej nábožnosti“, ktoré boli produktom „každej väčšej náboženskej tradície“. Podla Amstrongovej, jednou rozhodujúcou skúškou ktorá preverí každé náboženstvo, je to, či vedie k „praktickým prejavom súcitu“. No a čo v tomto ohľade ukazuje história fundamentalistických náboženstiev? „Fundamentalistická viera“ píše Amstrongová ,….. „či už židovská, kresťanská alebo moslimská v tejto dôležitej skúške  zlyháva, pokiaľ sa stáva teológiou hnevu a nenávisti“. /Ch.Dolan – Obžaloba náboženstva/  Áno, mnohí zlyhali, až na jednu výnimku, a tu istá skupina kresťanov /ako celok/ prešla úspešne týmto „testom“. Na margo tejto skupiny, Nemecká historička Gabriela Yonanová dodáva: …. „Bez príkladu tejto nezlomnej , kresťanskej skupiny počas národno socialistickej diktatúry by sme – po Osvienčime a holokauste museli pochybovať, či bolo vôbec možné naplniť kresťanské učenie Ježiša“. A predsa to niekto naplnil, tí ktorí  …… „v okamžicích lámání chleba stojí na straně lidství tak samozřejmého, až je výjimečným, což prokázali ve zkouškách ohněm – a ne ledasjakým.“  /Filip SklenářTíto kresťania, ktorí už /cca/ pred sto rokmi, „prekuli svoje zbrane na pluhy“, …….  „morálně zvítězili i nad mocí gestapa.“  To dodáva, Christine Kingová-historička a rektorka univerzity v Staffordshire.

Alebo inak povedané ak sa vrátime k podstate vojny, je „naozaj taký veľký rozdiel medzi ľudskými obeťami Aztékov , a ich bohom a modernými, ľudskými obeťami vo vojnách z hľadiska našich idolov nacionalizmu a suverénneho štátu?“ To sa pýta aj Erich Fromm vo svojej knihe: „Budeš ako Bohovia“ / You Shall Be As Gods/
A vedel by niekto aj povedať, na ktorej strane je Boh pri nejakom konflikte, ak obe strany sa k nemu modlia o víťazstvo, a o pomoc???
Aj preto mám čudné pocity, ak čítam , počúvam o tridsaťročnej vojne, Španielskej

občianskej vojne, Jasenovaci, Rwande a podobne. Alebo dnes už neplatia slová, že máme milovať aj nepriateľov, ak nejakých máme?! A že pomstu /odplatu/ máme nechať v Božích rukách? A slová Ježiša, – „odlož svoj meč“, tiež hovoria za veľa. A mám za to, že obrana Božieho syna bola tá najušľachtilejšia obrana, „vojna“,…..cez to všetko ju Kristus odmietol a vyriekol dané, známe slová.
Kresťania sú nasledovníci Ježiša Krista, a vieme si predstaviť Ježiša vo vojne, keby žil na zemi? Napríklad ako kladie míny ktoré mrzačia nielen vojakov, ale aj deti, ženy starcov? Alebo ako strieľa , hádže granáty a odpaľuje balistické rakety? Myslím si, že odpoveď je viac ako zrejmá!
► Milovať svoju vlasť, domovinu je správne, ale Albert Einstein o prehnanom vlastenectve povedal, že …. „človek ktorý rád mašíruje v rade za zvukov hudby, klesá pod úroveň, svoj veľký mozog dostal omylom-úplne by mu postačovala miecha.“ Výstižné, nakoľko aj keď miecha je akousi „predĺženou rukou“ mozgu, nie je to isté, čo mozog, myseľ/srdce/, a ako potom môže niekto urobiť správny záver?!  Ale teraz vážne, ……  pudy, a prízemné ciele asi nie celkom vystihujú jednanie toho, kto si dal prívlastok – Homo Sapiens?! A hlavne tých, čo tvrdia, že rešpektujú Kristov zákon lásky.


Záver:
A tak zahoďme píšťalky, umlčme bubny a pretrime si „oči“, aby sme tú OBLUDU videli v skutočnej podobe.
A tešme sa na veľmi blízky čas, keď uvidíme a povieme: …. „Poďte, pozrite na veľké Jahveho diela, akými divmi naplnil celú zem! Po celej šírej zemi

Trvalý mier a hármónia na celej zemi!

Trvalý pokoj, harmónia na celej zemi!

zastavuje vojny, rozbíja luky, láme kopije a štíty hádže na oheň. „ Žalm 46,9
A tak už dnes si pripravujme „polená na vatru“, Pretože prichádza veľký deň, na ktorý nikdy nezabudneme, keď  oheň  dokončí svoje dielo a my budeme … „každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikto nás nevyľaká, lebo to povedal Jehova vojsk.“ Micheáš 4,4., Izaiáš 11,9

 

——————————————————————————————–

 

Foto:1 x Wikipédia

3x https://pixabay.com/sk/