Založ si blog

Evolúcia a slon v obývačke.

Z rozhovoru v americkému časopise The Ledger, článok pod názvom  The biologist  vyšiel 17. februára 2000. Tento vedec chcel zostať v anonymite, redaktor/pýtajúci sa/ se menoval George Caylor.
——————————————————————————————
Novinár: „Veríte že táto informácia /DNA/ sa vyvinula?“

Foto:https://pixabay.com/sk/

 

Genetik: „Nikto ,koho poznám vo svojom obore neverí, že sa vyvinula.

Bola vytvorená „géniom nad géniami“, a taká informácia nemohla byť
napísaná žiadnym iným spôsobom. Papier a atrament nepíšu knihu. Na
základe toho , čo o tom vieme, je smiešne myslieť si niečo iného“.
Redaktor: „Povedali ste to niekedy pri verejnej prednáške ,alebo napísali ste to niekedy verejne?“
Genetik: „Nie , hovorím len že sa to vyvinulo. Aby mohol byť človek
molekulárnym biológom, musí sa stále držať dvoch šialeností. Tá prvá je, veriť v evolúciu, aj keď sám pre seba vidíte pravdu. A tá druhá, by bola šialenosť povedať,že v evolúciu neveríte. Všetky vládne úlohy, výskumné granty, publikácie, významné univerzitné prednášky-všetko by sa zastavilo. Prišiel by som o prácu, alebo by ma presunuli niekam na okraj, kde by som už nemohol slušne zarábať na živobytie.“
Redaktor: „Nerád to hovorím, ale toto znie dosť intelektuálne nečestne“.
Genetik: „Práca, ktorú vykonávam v genetickom výskume ,je ušľachtilá.
Nachádzame liečbu pre mnoho najhorších ľudských chorôb. Ale zároveň
musíme žiť so – slonom v obývačke.

Redaktor: S akým slonom?

Genetik: „Stvoriteľský plán. Je ako slon v obývačke. Všade chodí, zaberá ohromný priestor, hlasno trúbi, strká do nás, prevracia veci, žerie tony sena,a páchne ako slon. A my aj cez to všetko musíme prisahať, že tam nie je.

———————————————–

Prečo vôbec som uviedol ten, mnohým známy článok,rozhovor?  Nejde mi teraz uvádzať tento rozhovor ako dôkaz proti evolúcii. Chcem sa skôr sústrediť na psychologický aspekt tejto správy, tohto rozhovoru. A poukázať a uviesť ako dnes ten – „slon trúbi“ a dáva na každom mieste o sebe vedieť.
My často počúvame a čítame, že to,…… či niekto verí v evolúciu , alebo v Boha je problémom „intelektu, alebo nedostatku dôkazov“.
A tak raz sú ctitelia Boha označení za hlupákov,nevzdelancov,tmárov a podobne.
A to platí aj o tých ,ktorí si hovoria ateisti. Často sa používajú invektívy a jedna strana odsudzuje druhú z omylu, manipulácie ,nevedomosti.
Určite ateisti boli veľakrát označení ako „hlupáci“ , a ich odporcovia radi vyzdvihovali jeden text z Písma:

„Blázon/hlupák,nerozumný/ si v srdci hovorí: Boha niet! Konajú skazonosne a ohavne…“ Žalm 14,1

Tu musíme povedať, že tu nejde o nerozumnosť ako takú, ale skôr o istý  mravný deficit. Teda sa tu poukazuje na istú črtu charakteru, slabosť, vadu. Teda, určite nie o niekoho rozumovo zaostalého. A skôr je to potom, pýcha, domýšľavosť, nedostatok pokory….čo najviac bráni človeku prijať isté fakty a dopracovať sa k rozumným záverom. Samozrejme, ateisti ,neveriaci sa teraz ohradia proti týmto slovám,……ale uteším ich tým, že to platí dvojnásobne aj na ctiteľov Boha. Na tých, čo tvrdia, že veria v Boha, ale svojim spôsobom života to nijak nedokazujú. Hovorí sa im aj – „morálni ateisti“.

A Biblia  definuje takých ctiteľov slovami – pokrytci,slepí,hluchí,atď.
A ešte niečo ,čo poteší dušu ateistu, že takíto ctitelia Boha a teda tí, čo veria v Boha nesprávne,falošne,….aj v dôsledku falošného učenia sú horšie na tom ako neveriaci. Doložme si to príkladom Písma..:

„Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo precestujete more i suchú zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami“. Mat.23,15

Ako vidíme,….ak naša viera nie je v súlade s Písmom /presným poznaním/ a jeho morálkou, tak sa stávajú daní ctitelia duchovnými mŕtvolami. Rim.10,2.
Pekne to vystihol aj britský vedec Sir Hermann Bondi on poznamenal,prečo je takýto prístup  /hľadať,skúmať/ veľmi dôležitý:…..“Keďže nanajvýš jedna viera môže byť tou pravou vierou, vyplýva z toho,že ľudia pravdepodobne pevne a úprimne veria niečomu nepravdivému pokiaľ ide o zjavené náboženstvo. Človek by očakával,že táto zjavná skutočnosť bude viesť k určitej pokore ,k určitému uvažovaniu nad tým, že bez ohľadu na to,nakoľko je hlboká naša viera,človek sa môže mýliť.“
Odhliadnuc od tejto zásady, ateista je v istej výhode oproti „veriacim“, lebo koná v nevedomosti, ak nepozná morálny kódex Písma. A to neplatí na tých, čo si hovoria, že poznajú Boha, a mýlia sa, tak ako židia a náboženskí vodcovia v minulosti.
V súvislosti s otázkou ,či veriť v evolúciu, alebo v stvorenie nejde primárne o dôkazy, fakty /aj keď majú silnú váhu/, ale je to do značnej miery, záležitosť našej psychiky. Ako sme si už naznačili.

Teda, je to prevažne o tom, že mi v dôsledku istých činiteľov veríme niečomu, čo je klamné,nepravdivé. Tých činiteľov je nesmierne veľa. Či už ide o výchovu, vplyv okolia, získané informácie z médií, osobná skúsenosť, predsudky, krivda a podobne. A tak šťastní sú tí, čo poznajú pravdu, tých sa to netýka-pokiaľ zostanú v danej pravde. Hovorím všeobecne. Pretože aj mnohí ateisti veria,že „pravda raz zvíťazí“. Ale najčastejšie bráni poznaniu to,čo uvádza –  Historik Alister McGrath: „Čo vedie ľudí k ateizmu, je predovšetkým odpor, ktorý v nich vzbudzujú excesy a zlyhania organizovaného náboženstva.“ Ľudia často vnímajú náboženstvo ako jednu z príčin,ktoré stoja za neznášanlivosťou,vojnami a násilím. A tak sa mnohí zamýšľajú nad tým, ako je možné, že tá istá náboženská kniha jedného človeka podnecuje k zbožnosti, kým druhého k neľudskej krutosti — k terorizmu. Aj preto musíme oddeliť biblické učenie a Boha Biblie/Boha lásky/ …..od nebiblického učenia mnohých náboženstiev, a od „Boha“ akého nám predstavili svojim zlým správaním a zlým učením!  Pretože, práve ateizmus vznikol „v lone kresťanských náboženstiev“./A .H.Mateje – „Viem komu som uveril“. str.24/….a dodáva a potvrdzuje to, čo sme si už povedali: „Lebo ateizmus je zväčša kritickou reakciou na pomýlený pojem o Bohu“.

Foto:https://pixabay.com/sk/


A tento psychologický fenomén, postihuje všetkých. Teda, že to, čomu veríme ,alebo chceme veriť je v prípade drvivej väčšiny  naozaj záležitosť nášho srdca. V prípade oboch strán sú vecné fakty,argumenty podružné,druhoradé!

Ono je to vidieť aj z daného rozhovoru v úvode. Aj tam fakty vytlačili sebecké vplyvy, ktoré majú súvis s našou psychikou. A to nebol len ojedinelý prípad.
A tak úplne zrejme fakty tu boli len v pozícií odstrčeného outsidra.
Ale niekto môže namietať , že tomu tak nie je! Nesúhlasím, nakoľko aj pri písaní tohto článku a aj môj celoživotný výskum nesčíselne krát potvrdzuje toto pravidlo, túto „nepochopiteľnú“ schému ľudského správania. A to potvrdzujú aj mnohé vyjadrenia Písma, ktoré poznajú vplyvy nášho nedokonalého srdca.

Citujem.:… „Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná?“ /Jer.17,9/Pýtam sa,…dôveroval by niekto „klamárovi, zradcovi, niekomu v kom sa nemôžeme vyznať“?  A tak sa často správa naše srdce. Určite veríme, že nie každý vedec ide proti svojmu presvedčeniu, aby si udržal svoje renomé, prácu, a aby nebol vystavený posmechu vedeckej obce, a podobne. To by sme krivdili mnohým a nehovorili pravdu. A verím, že aj mnohí ctitelia Boha majú úprimné pohnútky a konajú nezištne. Skutočnosť je ale taká, že mnohí vedci vnímajú toho „slona v obývačke“, ale je neprípustné pre nich aby prijali alternatívu stvorenia, vieru v inteligentnú príčinu. A na vine je ich „srdce“. Vyjadrenia ako…„Boh je neprijateľný“,…….“stvorenie je neprípustné“ „nemôžme povoliť prítomnosť Boha“,….“nadprirodzený zásah nie je vysvetlenie“ ,…….mnohé napovedajú, že naozaj je v popredí práve ono klamné – „srdce“.

A to aj keď sami vedci priznávajú, že evolúcia je – chaotická –  nedokázateľná – neuveriteľná – nemožná – absurdná – absolútne nemysliteľná – slepá – bezúčelná nezmyselná – nepravdepodobná….ale to je teraz nepodstatné.

Príslovie 28,26…: „Kto sa spolieha len na vlastný rozum, /srdce/ je hlúpy. Kto sa riadi zásadami múdrosti, bude bez úhony.“   

Samozrejme,že musíme používať rozum, ale sa nemáme spoliehať na svoje osobné názory, nepodliehať emóciám, ale konať v zmysle zásad múdrosti a intelektuálnej poctivosti. Príslovie 3,5-6.
Aj profesor psychologie Jonathan Haidt poukazuje v mnohom na vplyv srdca a emocií a poukazuje,že..:“Richard Dawkins (autor bestselleru The God Delusion) a Sam Harris (autor knihy Letter To A Christ Nation) prežívajú vo vzťahu k náboženstvám a náboženským fundamentalistom silné emócie. Niet sa čo čudovať – pri všetkých nenávistných mailoch, ktoré dostávajú od náboženských fanatikov,…“
A tak sa ani nemôžeme čudovať, že všetci zostávame vo svojich zákopoch a „bojujeme ostošesť„. Alternatíva bojovať, útočiť a zneškodniť iných, mať vždy posledné slovo, zničiť povesť, je chybný stereotyp, istá neuróza ktorá deformuje pohľad a kontakt človeka,jednotlivca so svetom a bráni mu vidieť isté veci jasne a triezvo. Ale mi už dnes vieme ,že ľudský mozog nemôže fungovať tvorivo a účinne, ak je vystavený emóciám a iným negatívnym vplyvom. A aj preto mnohí nevnímajú to „hlasné trúbenie slona“, /Stvoriteľský plán/. A ani nevidia ako sa nám v „obývačke“ stále pripomína a dožaduje sa pozornosti. Presne ako to opisuje aj Biblia:

Foto:https://pixabay.com/sk/

Nebesia hlásajú Božiu slávu a obloha rozpráva o veľkosti Božích diel.  Každý deň to zvestuje budúcemu dňu, každá noc to opakuje nasledujúcej noci. Neužívajú reči ani slov, nepočuť nijaký zvuk, a predsa ich hlas sa rozlieha celým svetom, ich posolstvo všetkými končinami zeme.“ Žalm 19,1

Aj preto Boh v  Rim. 1,20 píše, že ten kto nevidí toho „slona v obývačke“ /Stvoriteľský plán/ a jeho „strkanie“, tak, že Boh nebude akceptovať ich „výhovorky, ospravedlnenia“. Pretože , tak ako tvrdia mnohí vedci ,…..ten účel, zámer, presné nastavenie vesmíru, matematiku, krásu, múdrosť, spravodlivosť, zmysel a lásku vidno v celom vesmíre, v živom a aj neživom. Preto  možno by bolo namieste preskúmať svoje srdce, pohnútky, lebo dnes vo svete prebieha obrovská dezinformačná kampaň, kde ide diskreditáciu Boha a pravdy Písma, ktorá je NORMOU pre človeka, jeho návodom na zmysluplný život.. Je to obrovská manipulácia s masami ľudí , s cieľom privodiť im duchovnú, a tým aj fyzickú smrť. A to sa týka všetkých, oboch strán, vrátane mňa. Hráme vabank!

Príslovie 14,15….:Neskúsený človek verí hocičomu, no rozvážny svoje kroky zvažuje.

A tak nevyháňajme – „slona z obývačky“.

———————————————————————————————-

 

Foto:https://pixabay.com/sk/

 

 

“ . . . . . a nič nezbadali, . . . . . . . “ ? !

28.03.2020

V Biblii u Matúša v 24 kapitole 37-44 …… je jedno závažné vyhlásenie ktoré má veľmi veľký dosah na našu budúcnosť, život. Citujem danú správu: ——————————–: Bdejte, aby ste neboli prekvapení :——————————- „Ako bolo za dní Noema, tak [...]

Učenie antikrista – „Iný Ježiš“ ! . . . . . . . . . . . . (Biblický Ježiš versus Helénsky Ježiš. )

06.03.2020

Nečakajme na antikrista, ten je už dávno tu. Už 1900 rokov pôsobí a zvádza dôverčivých, čo sa opierajú len o svoj „rozum“. A zložitá dogmatika /rôzne špekulatívne, metafyzické pojmy/ je tiež len potvrdením tohto faktu. A tak, ….. ako tvrdí istý učenec – „keď sa zamýšľam nad zložitou Christológiou, ….keď listujem v rôznych [...]

„Vyjdi môj ľud z Veľkého Babylonu“! Ide vám o život! . .. .. .. .. .. .. . /ale kto to je? /

15.02.2020

Pud sebazáchovy je veľmi silná emócia, ktorá nám pomáha prežiť. Otázka stojí: Ako by sme sa správali v čase ohrozenia? Utečieme, útočíme, zachováme si chladnú hlavu, podľahneme panike alebo pichneme hlavu do piesku? Aké sú naše reakcie v kritických situáciách? Je náš pud sebazáchovy dostatočne silný, aby sme v prípade potreby urobili také opatrenia , ktoré by [...]

peniaze, bankovky, mince, euro

Súkromné zdravotné poisťovne odhadujú výpadky príjmov v miliónoch eur

28.03.2020 09:49

Šéf Dôvery Kultan poukázal na to, že kondícia zdravotníctva nebola dobrá ani pred epidémiou.

Virus Outbreak South Korea

Južná Kórea: Viac ako polovica známych nakazených sa už vyliečila

28.03.2020 09:33

Južná Kórea sprísnila kontrolu hraníc a v piatok začala uplatňovať dvojtýždňovú karanténu.

recyklacia, pet flasa, pet flase, plast, triedeny odpad

V Bratislave pracuje automatizovaná separačná linka odpadu

28.03.2020 09:22

Linka bola projektovaná a postavená pre potreby hlavného mesta.

Boris Klempa, Virologický ústav SAV

Virológ Klempa: Testy nie sú všetko

28.03.2020 08:39

Čím viac testujeme, tým lepšie. Nemali by sme však podľahnúť falošnému pocitu, že len testovanie nás zachráni, hovorí virológ Boris Klempa zo SAV.

milano

Mat. 24,14 - "Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 31
Celková čítanosť: 55708x
Priemerná čítanosť článkov: 1797x

Autor blogu

Kategórie