Založ si blog

Jednoduchá pravda o tom, ako skončí nezmyselné utrpenie.

Foto:https://pixabay.com/sk/

Bol to obrovský šok a hrôza , písali noviny o masakre na škole. Na západnom predmestí Denveru, hlavného mesta amerického štátu Colorádo, Erik Harris/17/ a Dylan Klebold/18/ po vstupe do strednej školy Columbíne High School na chodbe začali strieľať. usmrtili 13 spolužiakov a 24 zranili. Šestnásť ostalo v nemocnici, z toho sedem bolo v kritickom stave. V škole umiestnili niekoľko bômb a ručných granátov a potom spáchali samovraždu. Keď strieľali,smiali sa a pohľad ich očí desil.
Akokoľvek by sme chceli povedať, že také veci sa z času na čas dejú, nemôžeme si pomôcť, že taký to druh zla ,presahuje to ,čo je prirodzené len zlu ,ktoré je v ľudoch. a tak takýto výbuch zla, mnohých núti k hlbšiemu zamysleniu a

niektorých to chtiac ,nechtiac vedie k jednému výroku Písma: „Beda zemi… lebo k vám zostúpil Diabol, majúc veľký hnev, vediac, že má krátky čas.“ (Zjavenie 12,7–12)
A tak už možno čiastočne chápeme prečo sa dejú takéto kruté prejavy zla v našom živote?
Aj keď nie priamo je satan/Boží odporca/ za všetkým ľudským utrpením, tak je pravdou to, že zvádza celý svet a manévruje ku konaniu zla. Vyjadrenia Biblie –„beda zemi“ poukazujú na fakt ,že za dnešným zhoršením pomerov vo svete a nárastu utrpenia,bolesti môže naozaj tento Boží odporca.
„Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci Zlého“,….. konštatuje Biblia 1 Jána 5,19

Je to onen Diabolus ex machina, ktorého Melvil, Dante, Dostojevský opísali ako – Jeho veličenstvo.
To je istý neuralgický bod problému, lebo mnohí si myslia ,že Boh riadi tento svet a nechápu čo znamená,že svetu vládne Boží odporca!?  A aj preto nemôžu pochopiť problematiku ľudského utrpenia.
A práve to je základná príčina ľudského utrpenia. Pretože aj jeho vzbura /satanova/ a vzbura v edene spustila reťazovú reakciu a viedla postupne ku kulminácií zla. Suma sumárum, okrem spomenutého je to aj dôsledok toho všetkého – prítomnosť hriechu, naša nedokonalosť a sklon k zlému, čo vedie k tomuto bolestivému vrcholu.

 

A tento vrcholový bod zla a utrpenia Pavol opísal v 2 Tim.3,1-5  slovami:

Foto: https://pixabay.com/sk/

„Vedz, že pred Kristovým príchodom nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí a chamtiví, namyslení a márnomyseľní, budú sa vysmievať Bohu a pohŕdať rodičmi, budú nevďační a bezbožní, bezcitní , nezmierliví ,bez lásky. Budú mať záľubu v ohováraní, hrubosti, bezohľadnosti a zrade. Rozkoše budú vyhľadávať väčšmi ako Boha. Niektorí sa pritom budú tváriť pobožne, ale ich život bude dokazovať opak.“

Je zaujímavé,že aj náboženské pokrytectvo /ako to vyplýva zo záveru daného textu/ je zlom a často spôsobuje utrpenie a prispieva k tomu, že sme úplne dezorientovaní v hodnotách a prestávame dôverovať všetkému.
A to aj tým, /náboženským vodcom/ ktorí by mali odpovedať na otázky života, a teda aj na otázku,prečo trpíme? Ale to sa nedeje, a tak ľudia tápajú v tme a tak si to často odnesie sám Boh, ktorý býva obviňovaný, alebo konštatujeme ,že žiadny Boh neexistuje.
A často utrpenie je len výsledkom toho,čo opisuje Kazateľ:….. „lebo neprajný čas a nehoda môže zastihnúť ich všetkých. „  Kazateľ 9,11.
Jednoducho….. v nesprávny čas sme len na nesprávnom mieste a stane sa nám nehoda, zlá vec. Ale , a to musíme povedať hlasno, hlavne preto trpíme, že ľudia prehliadajú Božie morálne normy a tak sa „rodí“ zlo, utrpenie. „Lebo láska neurobí blížnemu nič zlé, preto je naplnením zákona“. Rim. 13,10..

Foto:https://pixabay.com/sk/

A ak by sme dodržiavali túto zásadu, zákon lásky – zlo by nebolo.
Nie je to jednoduché konštatovanie? Lebo akékoľvek zlo,utrpenie je proste /dvakrát podčiarknuté/, len katastrofálny nedostatok lásky.
A aj kniha Jób nám pomáha zistiť hlavnú príčinu utrpenia /i Jóbovho/ a pochopiť, prečo to Boh dovolil? Nakoľko aj otázka rýdzosti človeka ,ktorú musíme vyriešiť všetci,/nielen Jób/ mnohému napovedá.
Ona nám hovorí:…„zostaneš verný Bohu aj vtedy,keď sa ti nedarí a prídu skúšky, krivda, choroba, utrpenie, keď padneš na samé dno a keď budeš mať tak nízku sebaúctu, že aj obyčajný pozdrav tvojho suseda ťa rozplače?“
Teda, z Biblie a jej kontextu, môžme zistiť, čo je vlastne dôvodom utrpenia?
Ale prečo Boh dovoľuje tieto veci ak vieme ,že má schopnosť zabrániť im a ukončiť utrpenie? Jednoducho aj preto, že ak by Boh zasahoval a pomáhal riešiť zlo, tak by narušil našu slobodnú vôľu a vlastne by napomáhal tomu, kto stojí za vzburou v edene, vládcovi tohto sveta, satanovi.Boh má svoj presný harmonogram ,čas kedy vyrieši túto otázku ,ktorá všetkých trápi.
Aj preto poskytol prvej ľudskej dvojici a ďalším dostatok času, aby mohli experimentovať so svojou voľbou nezávislosti od Neho,aby mohli postupne napredovať vo vedecko-technickom, technologickom pokroku a pri riešení problémov ľudí, za pomoci rôznych režimov, vlád , programov, aby sa nakoniec jasne ukázalo ,že ako duchovné bytosti, tak i ľudstvo, /človek/ neboli utvorení tak aby boli nezávislí od svojho Tvorcu. A že táto nezávislosť vždy vedie len k nešťastiu,utrpeniu. Kazateľ 8,9
„Pretože človek nie je schopný ani len riadiť svoje kroky“. Jeremiáš 10,23.
Je to preto, že vlády, vedci, ľudia nemajú na to ani schopnosti , ani moc, a odstraňujú /viac,alebo menej úspešne/ len symptómy chorého sveta, a zla, ale neriešia základnú príčinu zla,utrpenia.
Je to presne tak , ako keby sme chorému pacientovi liekmi znížili horúčku /potlačili istý symptóm, prejav nejakej choroby/, ale neriešili by sme skrytú príčinu chorého človeka.
A tak je správne a legitímne pýtať sa, prečo trpíme?
Tieto otázky trápili aj ľudí v minulosti a dozvedáme sa to opäť z Písma:

„Dokedy ešte budem volať o pomoc, Hospodin, a ty ma nevypočuješ? Volám na teba: „Násilie!“, ale nepomáhaš. Prečo mi dávaš vidieť krivdu, aj sám sa pozeráš na trápenie? Skaza a ukrutnosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hádka povstáva. Preto je zákon neúčinný a právo nevychádza na svetlo, lebo bezbožník obkľučuje spravodlivého. Právo je preto prekrucované.“  Hab.1,2-4
A určite nás zaujíma aj to, ako bude utrpenie a zlo ukončené?
Aj tu nám odpovedá Písmo: „Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať.“  Hab.2,3.

Foto:https://pixabay.com/sk/

Myslím si, že tam hore niekto dokončil práve posledné takty  Mozartovej Lacrimosy – takty nenávratnej skazy pre zlých, a jeho d-mol stupnica metafyzickej hrôzy„démonicky – pochmúrnym posolstvom“ , sa spustila v dnešných časoch, ako pohrebný spev /rekviem/ pre tento chorý svet.  Mnohí, pokorní jednotlivci to už zreteľne počujú a robia opatrenia.
A tak môžme dôverovať, že v blízkej dobe ak bude naplno zodpovedaná sporná otázka Božej Zvrchovanosti,/či má Boh právo vládnuť?/ a či jeho spôsob vládnutia je správny?/ tak potom už nebudeme klásť takéto otázky.
A keď budú odstránení všetci vzbúrenci a zlí ľudia, čo iným spôsobovali utrpenie a bolesť, tak potom  už nikomu nebude dovolené spochybňovať oprávnenosť Božieho vládnutia.
Žalm 37,10.,     Príslovie 2,21-22
Už aj z tohto konštatovania je zrejme, že to nebude tak, že my. zomrieme/čo nás potom po zemi a utrpení/, a že problémy sa vyriešia tak, že budeme blažení v nebi. Nie je to tak! Biblický scenár je trochu iný.
A na záver…..v blízkej budúcnosti určite nebudeme na rôzne miesta po celom svete so smútkom a s výrazmi nepochopenia , klásť kvety a zapaľovať sviečky, a tiež aj nebudeme k ním prikladať plyšových medvedíkov a tabuľky,kartičky so slovami: PREČO ?…..a ak áno, tak s inými nápismi a za iných príležitostí:
A dosiahne sa to zmenou myslenia u ľudí, ktorí už teraz podporujú vládny program Božej vlády a osvojili si morálny kódex, ktorý jediný môže pretvoriť ľudskú myseľ.

Foto:https://pixabay.com/sk/

A to „cestou lásky, ktorá všetko prevyšuje“. Iné riešenie problémov tohto sveta a utrpenia neexistuje!  1 Kor.12,31..
Zvrchovaný Boh a jeho vláda v rukách jeho syna Ježiša je odpoveďou na všetky existenčné otázky ktoré si ľudia kladú.
Potom ,pokoj a harmónia budú dominantami novej ľudskej spoločnosti. Už viac nebudú vojny, vraždy, násilie, znásilnenia, krádeže ani akýkoľvek iný zločin.
Boh úplne zvráti hrozný stav utrpenia, chorôb a smrti, ktorý zotročoval ľudstvo tisíce rokov. A ľudstvo bude zažívať „slávnu slobodu Božích detí“. RIMANOM 8,20-21
Žijeme v temných časoch, a svet naozaj prežíva hlbokú noc,…..ale tešme sa tomu,a vedzme, že  po temnej noci vždy isto prichádza krásny úsvit rána.

„Aj keď nás zvečera navštívi plač, úsvit nám prináša radosť“   A tak tí, čo dnes trpia,…… „ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním“. To sľubuje Boh „ktorý nemôže luhať“.

Žalm 30,6.,  Žalm 126,5.,.,  Titovi 1,2.

———————————————————————————————-

Foto:  https://pixabay.com/sk/

 

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

eštok a šutaj

Šutaj Eštok chce zmeny v polícii zaviesť čo najskôr, komunikovali o nich aj s eurokomisiou

29.05.2024 10:19

Minister o tom informoval pred stredajším zasadnutím bezpečnostnej rady.

Kyrylo Budanov

Ako Kyjev prekazil sprisahanie zradných plukovníkov? Objavili sa nové fakty o pláne únosu Zelenského a likvidácie Budanova

29.05.2024 10:00

Plukovník ukrajinskej Správy štátnej bezpečnosti Andrij Huk, ktorého Bezpečnostná služba Ukrajiny obvinila z prípravy atentátu na prezidenta Zelenského, na začiatku totálnej ruskej invázie navrhol kolegom, aby sa v prípade príchodu ruských vojsk vzdali.

Zoroslav Kollár, súd

Pokračuje súdny proces so Zoroslavom Kollárom v kauze korupcie na súdoch

29.05.2024 09:40

Obžalobe čelí aj bývalý sudca Richard Molnár a advokát Tomáš Kulák.

milano

(New Living Translation) "Základy práva a poriadku sa zrútili. Čo môžu robiť spravodliví?" "Základy", - pod týmto slovom treba vidieť princípy morálky, ktoré tvoria základ spoločnosti. (Ellicottov komentár) Na otázku: "čo môže robiť spravodlivý"? - odpovedá Žalmista v 1 a 7 verši, daného 11 Žalmu. Práve v takých časoch, musí kresťan bezvýhradne dôverovať Bohu, ktorý podporuje a ochraňuje tých, čo sa držia jeho spravodlivých noriem. A útechou je im aj to, že tí - čo rúcajú základy poriadku a prehliadajú spravodlivosť, nikdy nemôžu zvíťaziť! Táto kategória ľudí, dokonca považuje súčasný úpadok morálky, za - "ilúziu" a značná časť týchto ľudí verí, že "žijeme v tom najlepšom svete". Veľavravné sú preto aj slová zo Zjavenia 22,11-12, ktoré, na už nadhodenú otázku, radia: ..... "Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 186608x
Priemerná čítanosť článkov: 5043x

Autor blogu

Kategórie