Založ si blog

מנא מנא תקל ופרסין (Mene mene tekel ú-parsín)

.Ak uvažujeme o budúcnosti ľudstva, našej planéty – môžeme byť optimisti alebo pesimisti?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Foto:https://pixabay.com/sk/

Wikipédia: degenerácia → úpadok, strata schopnosti alebo síl, chátranie, ochabovanie; vývojový ústup, zvrhnutie sa od normálneho alebo progresívneho vývoja, degenerovaný, odchýlený od normy, zvrhlý.
devolúcia, zanikanie, degenerácia, involúcia …………………………………………………………….
Život okolo nás nám nastavuje zrkadlo a poukazuje na neodškriepiteľný fakt, že ľudstvo, človek ako taký degeneruje vo všetkých oblastiach života, a tento úpadok je nezastaviteľný. Je to „vedecká a racionálna predstava“,  že náš svet  isto „smeruje do kolapsu“!  /Erich Fromm/
Ak ľudstvo, človek ignoruje hodnotový systém a uspokojuje len najnižšie ľudské potreby,pudy, tak mu nič iné ani nezostáva. Ak niekto tvrdí, že človek je len „inteligentnejšie a domestikované zviera“, tak si sám vyniesol svoj ortieľ, a sám vedome ponížil svoje človečenstvo.
Evolučná teória hovorí a postupnom vývoji života a človeka z ničoho k stále vyšším formám. Ale dnes musí človek, ktorý je poctivý a úprimný, vidieť presný opak. Tu už nemožno hovoriť o vývoji, evolúcií ako takej ale o devolúcií, involúcií /zanikanie degenerácia/. Stojíme na pokraji priepasti a všetko sa spĺňa  presne podla biblického scenára. A tak vymyslená, nedokázaná, nevedecká a nihilistická materialistická ideológia ničí ľudské vzťahy a aj samotnú planétu. Spolu s tými ,ktorí tvrdia síce ,že sú kresťania, ale svojim životom to popierajú. A to musí jasne vnímať aj „materialistické rácio“,ktoré sa svojho času a i dnes potkýna aj na zlom príklade istých religionistov. Jedno je isté, že ako politológovia, ekonómovia, sociológovia, ale hlavne ekológovia a psychológovia pozorujú daný postup k sebazničeniu, deň za dňom. A ak píše Biblia po opise „zlých ľudí dnešnej doby“ a „kritických,ťažkých časov“ , že ….. „zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.“,……… tak je nám opäť jasné ,že to pôjde ešte k horšiemu!  2  Tim.3,1-5,13
Ak „odstavíme Boha“ ako zdroj najvyššej morálky,hodnôt, múdrosti, tak musí dôjsť k deštrukcii človečenstva, pretože vývoj, napredovanie bez pravých hodnôt nie je možný a úpadok sa musí stále viac prehlbovať. Ak si tento fakt povýšenecký –  „nadčlovek homo sapiens“ neuvedomí, tak sa tým sám redukuje, posúva  na úroveň ne-mysliacich tvorov. Inklinovanie ku konzumu, kultúre smrti, neviazanej, plytkej zábave , pocitom,prejavom existenciálnej nudy, prázdnoty  len umocňujú stav dnešného chorého sveta. A ani veda nás nespasí, lebo on sama  prispieva k úpadku, a my už nie sme pánmi techniky, /technologických výdobytkov/, ale jej otrokmi, lebo tento ,pôvodne tvorivý element ,nám ukazuje svoju druhú odvrátenú tvár ako bohyňa deštrukcie,/Kálí/ a tiež nás hlbšie vnára do mravného marazmu.
Faktom je to, že mnohí ľudia, odborníci niečo podobné tvrdia, a chcú zmeniť, reformovať tento svet. A mnohí majú aj úprimné pohnútky, ale to nie je možné!

Nakoľko tento svet je ne-reformovateľný ,pretože stojí na úplne chybných základoch. Aj preto musí byť tento „zvrhlý systém zničený“!  Svetu nemožno uprieť to, že sa snaží zmeniť pomery k lepšiemu, ale  aj tak , ani tí najúprimnejší vládcovia, politici  nedokážu prekonať vplyv toho, ktorého Ježiš označil za „vládcu tohto sveta“. (Ján 12:31; 14:30,. Efezanom 2:1–3; Títovi 3:3.)

Foto:https://pixabay.com/sk/

„Zhubný nádor“ treba vždy „vyrezať“ a dať priestor „zdravému tkanivu“. O tom je celé biblické posolstvo. A tak , neodmietajme jediný liek pre tento chorý svet v podobe nového systému – Božiu vládu /kráľovstvo/. Teda , nový, spravodlivý svet pod dokonalou Božou vládou.
Možno tvrdé slová, /sorry/ ale iné riešenie neexistuje, a hlavou múr neprerazíme. Treba odsunúť predsudky a byť realistom a preskúmať to, kde v prúde času sa nachádzame, získať pravé poznanie a či žijeme naozaj v tom „najlepšom svete“?
„Každá civilizácia, ktorá kedy existovala, napokon zanikla,“ povedal bývalý americký minister zahraničných vecí Henry Kissinger. „Dejiny sú príbehom snáh, ktoré zlyhali, túžob, ktoré sa neuskutočnili… Takže historik musí žiť s pocitom neodvratnej tragédie.“
Je to čestné zhodnotenie človeka, a v podobnom duchu vyznievajú aj slová Písma, že …. „To všetko som videl, keď som sa venoval všetkému, čo sa deje pod slnkom v čase, keď človek vládne nad druhým človekom na jeho škodu.“ Kazateľ 8,9
A „neodvratnú tragédiu“ postihlo i jednu veľkú a údajne nedobytnú ríšu/mesto/ v jednu noc, keď Perzský kráľ Kýros nečakane zaútočil na Babylon, v čase ,keď babylonský kráľ Balsazár hodoval s ‚tisíckou svojich šľachticov‘. V tom sa stalo niečo neobyčajné a desivé a Balsazár menil farbu tváre ako chameleón. Zjavila sa ruka, ktorá pred očami všetkých „na omietku steny“ paláca napísala: „MENE, MENE, TEKEL u PARSIN (Daniel 5:1, 5, 25)
A význam daných,záhadných slov odhalil vydesenému Balsazárovi prorok Daniel. Povedal mu: „Tvoje kráľovstvo je ukončené“/mene/,….. „bol si zvážený na váhach a preukázal sa ako nevyhovujúci“/tekel/ a….. „Babylon bude daný Médom a Peržanom“. /u Parsin/ (Daniel 5:26–28) A ako vieme, všetko sa presne splnilo. Ešte aj dnes spojenie „mene tekel“ nesie v sebe myšlienku výstrahy či varovania sveta /kosmos/ pred vážnymi následkami. A nedajme sa oklamať zdanlivo stabilným /nedobytným/ svetom, ale poučme sa z príkladu neočakávaného pádu starovekého, veľkého Babylonu. Tak ako v minulosti, tak aj v dnešnom /novom/ spĺňaní to povedie k vyslobodeniu Božieho ľudu a k návratu do svojej pôvodnej domoviny./Jeruzalem-pozemský raj/.

Teda, príklady z minulosti sú nám na poučenie,ako poukazuje prorocké Písmo – …..Toto sa im prihodilo ako príklad, a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu.“  1 Kor.10,11
Preto to rovnako platí i pre dnešný svet: MENE,MENE,TEKEL u KOSMOS“ !!!
Aj preto sa musia splniť slová Jána…. „Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.  1 Jána 2,17
A Božie vláda rozdrúzga všetky ľudské kráľovstvá,vlády! Ako píše Daniel v 2,44 …….. Za čias týchto kráľov Boh Nebies postaví kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. To kráľovstvo neprejde na

Foto:https://pixabay.com/sk/

iný národ. Ono rozdrúzga a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať naveky.
Ale nezúfajme nad starým svetom, pretože zakrátko je tu nový a už sa nebudeme modliť – „Otče náš, príď tvoje kráľovstvo“, pretože to kráľovstvo naplno prevezme správu nad celým svetom do svojich rúk. A táto vláda privedie prežijúce ľudstvo a zem k dokonalosti, harmónií a potom  „uspokojí túžbu všetkého živého“! Žalm 145,16

 


Foto: https://pixabay.com/

Založme oheň, budeme páliť vojenskú výzbroj celého sveta!

25.07.2020

Námet daného blogu platí do slova a do písmena. Blíži sa čas, keď naozaj sa budú „páliť“ sedem rokov všetky zbrane sveta. Aj keď to slovo – „páliť“ môžme chápať či už ako – likvidovať, ničiť, alebo aj doslovne. Nakoľko oheň zohráva primárnu úlohu v taviacich peciach. A väčšina zbraní je zo železa. Dané proroctvo môžme [...]

Ako sa to všetko skončí?

02.05.2020

Mnohí ľudia by chceli poznať odpoveď na nadhodenú otázku. A tiež aj to, že ak pominie súčasná pandémia koronavírusu, či môžme očakávať zmenu k lepšiemu? A je to úplne prirodzené. Dnes aj mnohí neveriaci /inoverci-nekresťania/ zbystrili svoju pozornosť, a zaujímajú sa viac ako obyčajne o budúcnosť, o dianie vo svete a dokonca hľadajú mnohí aj odpovede na [...]

Ako sa bezpečne skryť pred štvrtým, apokalyptickým jazdcom?

12.04.2020

Jedno pozoruhodné proroctvo je zaznamenané v 6 kapitole knihy Zjavenie. Ježiš tu láme sedem pečatí zo zvitku, čo poukazuje na odhalenie, oznámenie niečoho dôležitého, čo sa spĺňa v dnešných časoch. Citujem: ……… „Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtého Živého /cherubína/: „Poď!“ A hľa, mŕtvolne bledý kôň a ten, [...]

Marek Krajčí

Dobrovoľný test? Zabudnite. Štát vás môže zavrieť doma aj tak

19.10.2020 22:34

Test na koronavírus - povinný alebo dobrovoľný? Minister zdravotníctva Marek Krajčí naznačil, ako by vláda mohla tento problém obísť.

počítač, informačné technológie, vírus, hacker,

USA obvinili členov ruskej vojenskej rozviedky z útokov na širokú škálu cieľov

19.10.2020 22:20

Obvinenie sa však netýka zasahovania do amerických volieb v roku 2016.

pocasie-20-10-2020

Rána ponuré, ale deň pekný. Kde je na to šanca?

19.10.2020 19:00

Rána nebudú najkrajšie, môžu byť hmlisté a ponuré. Na niektorých miestach sa však vyčasí tak, že deň bude pekný.

vlk, vlky, zvieratá, les, predátor

Minister životného prostredia Budaj je za určenie nulovej kvóty na lov vlka

19.10.2020 17:47

V utorok zasadne pracovná skupina.

milano

1 Kor. 7,29-31 - "Hovorím vám, bratia, že už nezostáva veľa času. Odteraz nech tí, čo majú manželku, žijú tak, ako keby ju nemali; tí, čo plačú, ako keby neplakali; tí, čo sa radujú, ako keby sa neradovali; tí, čo kupujú, ako keby nič nemali, a tí, čo užívajú svet, nech ho neužívajú naplno, lebo scéna tohto sveta sa mení."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 34
Celková čítanosť: 83772x
Priemerná čítanosť článkov: 2464x

Autor blogu

Kategórie