Založ si blog

„Stratený raj“ /Paradise lost/

Foto:https://pixabay.com/sk/

Zrejme mnohí poznáme dielo jedného z najvýznamnejších anglických básnikov zo 17 storočia? Jeho dielo malo veľký dopad na myslenie a tvorbu mnohých iných ľudí. Už samotný fakt, že opisuje pozemský raj a zároveň spomína, že niektorí budú žiť aj v nebi, poukazuje na netradičné až kacírske myslenie vtedajšej doby, už aj preto, že on ako znalec teológie, histórie odmietal isté doktríny katolíckej a aj protestantskej cirkvi.  /trojicu,nesmrteľnú dušu/. Ef.1,9-11
John Milton a aj iní/Newton/ v priebehu kresťanskej histórie verili v pozemský raj, ktorý bol zámerom Boha Biblie, a jeho zámerom s ľudmi, ktorí v ňom mali žiť. Milton cituje správu v genesis a tam môžme jasne vidieť, čítať, že pokiaľ by Adam s Evou nezhrešili, tak by boli žili večne v pozemskom raji. Správa v 1 Mojžišovej /genesis/1,28 uvádza:….. „Boh ich požehnal a povedal im:  Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju; vládnite nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi.“
Áno,…..Zem mala byť trvalým domovom pre celé ľudstvo. Ale niekto možno povie ,…že po hriechu Adama sa to zmenilo. Pýtame sa prečo?  Tiež sa pýtame, ….je niekde v Písme zmienka, že sa naozaj zmenilo pôvodné Božie predsavzatie so zemou? Nie,nikde v Písme to nenájdete! Práve naopak. Izaiáš 55,11 píše…:
„Lebo ako padá z neba dážď a sneh a nevráti sa tam, kým nenapojí zem, kým ju nezúrodní a nerozzelení, aby dala semeno rozsievačovi a chlieb na jedlo, tak je to so slovom, ktoré vychádza z mojich úst, nevráti sa ku mne neplodné, ale urobí, čo som chcel, uskutoční to, na čo som ho poslal.“
Jednoducho, nakoľko je Boh Biblie všemohúci, tak všetko splní do bodky , čo si predsavzal. A teda aj sľub o pozemskom raji a harmonickej ľudskej rodine, ktorá skôr, či neskôr bude túto zem spravovať. Nemennosť Božích predsavzatí,sľubov uvádzajú aj mnohé iné biblické pasáže. Citujem Matúša 5,17-18…..„Nemyslite si ,že som prišiel zrušiť to, čo bolo prikázané alebo predpovedané v Starom zákone. Naopak, neprišiel som to zrušiť, ale naplniť. S plnou vážnosťou vám hovorím, kým trvá nebo a zem,ani písmenko,ani čiarka z toho,čo Boh prikázal,nestratí platnosť, kým sa všetko nenaplní.“  /preklad v modernom jazyku/
Teda,aj tu vidíme opakované potvrdenie toho, že Boh nezmenil svoje predsavzatie so zemou, a že sa

Foto:https://pixabay.com/sk/

musí istotne naplniť. Ježišove slová z kázne na vrchu z Matúša 5,5 potom dávajú zmysel. „Šťastní sú tichí/mierni/ ,lebo Boh im dá celú zem“.
A to je len jeden Ježišov odkaz na Boží sľub zo Žalmu 37,11,. 29.….

„Ale pokorní budú dedičmi zeme a budú žiť vo veľkej spokojnosti “ „Spravodliví ľudia budú dedičmi zeme a budú na nej bývať natrvalo“.

A presne to bola aj viera židovského národa, a aj viera prvotnej kresťanskej obce! Ak logicky premýšľame, a veríme, že zem bola tvorená milióny/možno viac/rokov, a potom by na nej ľudstvo žilo len niekoľko tisícročí,……..tak takáto predstava je absurdná. To by Boh potom len zbytočne mrhal svojou energiou, umom,časom a podobne. A ak majú naozaj všetci spasení skončiť v nebi, tak danou skúškou mohli ľudia prejsť aj tam a Boh sa nemusel namáhať s tvorením zeme. Tej, o ktorej Kazateľ v 1,4 píše: ….. „Pokolenie odchádza a druhé prichádza, ale zem stojí naveky.“
A to aj napriek tomu, že teológovia „kresťanstva“ ju vidia už spálenú na uhoľ.
Prečo sa potom v učení kresťanstva zmenilo toto pôvodné Božie predsavzatie, a večný život bol presmerovaný do neba?
Kto to zmenil?
Nuž bolo ich viac,…tých , ktorí popustili uzdu svojej fantázií a ktorí boli ovplyvnení názormi Gréckej filozofie a tak si postupne kresťanstvo začínalo raziť cestu k potlačeniu milénia, viery prvotných kresťanov. A boli za tým viaceré činitele , od pochybnosti a kritiky knihy Zjavenie,…. tiež prispela k tomu aj nevraživosť medzi  pohanskými a židovskými kresťanmi, a hlavne, pohanské myšlienky,názory,prvky. A najviac sa samozrejme o zrušenie milénia pričinili tí, ktorých „myseľ bola taviacim kotlom“ , spomínanej pohanskej filozofie – Origenes a Augustín. /Alexandrijska škola/

Foto:
https://pixabay.com/sk/

A tak „pôvodná, jednoduchá a zrozumiteľná nádej kresťanov , bola nahradená náboženstvom a sľubmi, ktorým sa nedalo rozumieť“! /Adolf Harnack/
A tak sa stratila pôvodná myšlienka z knihy genesis a pôvodný zámer Boha. A tak sa len opäť pýtame: „prečo?“  Či snáď celý Starý zákon a aj Nový zákon na niektorých miestach nepíšu o raji, obnove a očistení zeme a privedení do stavu aké boli na počiatku? Nespomínajú sa tu mnohé sľuby ktoré možno uplatniť len na pozemský raj a nie na nebeský? Tak prečo potom sa ľudom ponúka niečo, čo nevychádza z Písma a z Božích sľubov? Je vôbec možné zmeniť Slovo živého Boha? A postaviť ľudské názory nad Jeho nemenné SLOVO?
To, ktoré má nastálo a hlboko vyryté dané sľuby:….„Nebesia patria Jahvemu, ale zem zveril ľuďom.“  Žalm 115,16
Samozrejme, ak niekto povie že, biblické milénium treba chápať inak a podloží to Písmom a zdravým úsudkom, tak sa dá o tom polemizovať. Ale ak nevieme svoje tvrdenia obhájiť a zároveň nemôžme poprieť značnú časť Písma,tak je nám jasné, že niekto opäť prijal nejakú náuku, učenie, a ignoroval na celej čiare Písma. Autor „Strateného raja“, John Milton napísal aj báseň /pokračovanie/ tej prvej „Paradise Regained“ (Raj znovu-získaný), a on veril, že raj bude obnovený a v pevnej dôvere  napísal: „Potom bude celá zem rajom.“  A tak aj keď niekto prebral kompetencie Boha, a zrušil milénium, jeho sľuby to nijak neohrozí a naozaj ,pozemský raj, krásna , pozemská záhrada s duševne, duchovne čistými a láskou pretvorenými ľudmi, sa stane niečim tak istým, ako je slnko na nebesiach. Biblia sľubuje v modlitbe „Otčenáš“, že sa opäť bude „diať Božia vôľa nielen v nebi, ale i na zemi“. Mat.6,10

Foto:https://pixabay.com/sk/

A my sa vrátime tam, kde je naše miesto, domov, k Otcovi –  stratený raj sa znovu-získal a už nám ho nikto nezruší, nevezme!

 

 

Foto/zdroj/https://pixabay.com/

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Fico postrelenie prevoz BBX

Tenké črevo mal prestrelené na piatich miestach. Kaliňák odhalil detaily o zranení premiéra Fica

29.05.2024 11:35

Liečba predsedu vlády Roberta Fica naďalej prebieha podľa očakávaní.

Britain Royals

Angličania začnú platiť s portrétom kráľa. Čaká to aj Kanaďanov, ale väčšina z nich ho nechce mať v peňaženke

29.05.2024 11:10

Portrét Juraja III. sa objaví na všetkých existujúcich bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier. Prvé kusy sa dostanú do obehu 5. júna.

Marián Petko, ANS

Členovia Asociácie nemocníc Slovenska podpísali dodatky zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami

29.05.2024 10:58

So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou majú zmluvu platnú len do konca júna.

eštok a šutaj

Šutaj Eštok chce zmeny v polícii zaviesť čo najskôr, komunikovali o nich aj s eurokomisiou

29.05.2024 10:19, aktualizované: 10:39

Minister o tom informoval pred stredajším zasadnutím bezpečnostnej rady.

milano

(New Living Translation) "Základy práva a poriadku sa zrútili. Čo môžu robiť spravodliví?" "Základy", - pod týmto slovom treba vidieť princípy morálky, ktoré tvoria základ spoločnosti. (Ellicottov komentár) Na otázku: "čo môže robiť spravodlivý"? - odpovedá Žalmista v 1 a 7 verši, daného 11 Žalmu. Práve v takých časoch, musí kresťan bezvýhradne dôverovať Bohu, ktorý podporuje a ochraňuje tých, čo sa držia jeho spravodlivých noriem. A útechou je im aj to, že tí - čo rúcajú základy poriadku a prehliadajú spravodlivosť, nikdy nemôžu zvíťaziť! Táto kategória ľudí, dokonca považuje súčasný úpadok morálky, za - "ilúziu" a značná časť týchto ľudí verí, že "žijeme v tom najlepšom svete". Veľavravné sú preto aj slová zo Zjavenia 22,11-12, ktoré, na už nadhodenú otázku, radia: ..... "Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 186628x
Priemerná čítanosť článkov: 5044x

Autor blogu

Kategórie