Založ si blog

Príkaz-„Zdržiavať sa krvi“-historický pohľad /1. časť/

Úvod-čo hovorí história?

Celý svet je manipulovaný a zvádzaný, a ani sa tomu nesmieme čudovať, ak vieme, že „vládcom sveta“ je Boží odporca, satan diabol! Teda ten, o ktorom Biblia píše, že je „otcom lží“. Teda, jeho hlavným nástrojom je klamstvo a z toho vyplývajúce ohováranie. /diabolos=ohovárač/ A je jedno, či tomu veríme, alebo nie,….skôr či neskôr pochopíme ,že tomu tak je, keď príde na „platenie účtov“ a budeme „žať úrodu“, podľa toho,čomu a ako sme verili?! Ak niekto tvrdí,že jeho sa to netýka, tak klame sám seba.Ale poďme k téme blogu-hádajme,………„koľko ľudí vedelo, že takýto zákaz – zdržiavať sa krvi- je v Biblii, pokiaľ nezačali svoju činnosť Jehovovi svedkovia?“ Pretože práve oni sú známi tým, že sa striktne držia tohto prikázania z Písma. Pravdu povediac, aj keď sú istí kresťania, ktorí vnímajú tento zákaz, a nejedia krv /zvieraciu/, aj tak väčšina ľudí, ako z ateistov, inovercov a i kresťanov nevedela o tomto zákaze. Nakoľko sa daný zákaz prehliadal a bežní kresťania, dokonca aj tí, čo ich vedú, neprikladali takmer žiadnu váhu tomuto zákazu. Ako dlhoročný katolík, som sa nikdy nestretol s týmto príkazom, ani na hodinách náboženstva a ani neskôr, a to aj keď som skúmal biblickú literatúru. A to je fakt, nakoľko aj štúdie na túto tému poukazujú na to, čo som spomenul.

Pod lampou býva najväčšia tma! Foto:https://pixabay.com/sk/

Ale teraz sa zamerajme trošku na históriu. Myslíte si, že daný zákaz vymysleli Jehovovi svedkovia?  Nie je to pravda! Počas celej histórie tu boli ľudia, kresťania a učenci, ktorí rešpektovali zákaz jesť krv /zdržiavať sa krvi-transfúzia bola vtedy neznáma/ a dokonca poukazovali, že daný zákaz sa vzťahuje aj na ľudskú krv. Logicky, ak by JS boli naozaj manipulátori, sekta a ich pohnútky by boli zištné, nesprávne, tak potom sa nutne musíme pýtať: „Prečo si potom vyvolili takúto cestu, učenie/netradičné oproti iným, a to nie len v otázke krvi/, keď im muselo byť zrejme, že sa tak odpíšu a stanú sa terčom nielen pre iné skupiny kresťanov, ale celého sveta?“ Odpoveď je len jedna: „Držali sa presne biblickej pravdy /porozumenia/ akokoľvek táto pravda bola nepopulárna vo svete.“  V rokoch 1903 a 1907 Karl Böckenhoff podrobne študoval históriu dvoch dnes sporných zákonov v Skutkoch 15,19-20 v prvých piatich storočiach nášho letopočtu a v stredoveku a dokázal, že raná cirkev pochopila zákony /zákazy/ v Skutkoch 15,20 tak, že sú to platné prikázania. Zákaz jesť krv a zadusených zvierat bol opakovaný v synodách – Gangrene (325 A. D.), Orléans (536), Constance (692) a i pápežom Levom VI. (886) a Calixtom II (1120).
Vo východných a pravoslávnych cirkvách sa tento zákaz považuje za platný od cirkevných otcov až dodnes. V západnej cirkvi bol zákaz platný až do začiatku 12. storočia. Na mnohých miestach, ako napríklad v Ženeve, bol zákaz platný aspoň do reformácie. Martin Luther poukázal na dôsledky apoštolského výnosu: „Chceme-li teď mít církev,která by byla v souladu s tím zasedáním… musíme učit a trvat na tom, že žádný kníže, pán, měšťan nebo sedlák nebude jíst husy, srnčí, jelení nebo vepřové vařené v krvi… A měšťané i sedláci se musí zdržovat zejména krvavé klobásy a jelita.“ /Martin Luther: Woodcut by Lucas Cranach/
Prevzaté: „Biblický zákaz jesť krv“.Chalcedonska správa č. 355 (február 1995): 34-35. The Biblical Prohibition to Eat Blood – Contra Mundum  Rok 392 n.l,…… náboženská rada v Konštantínopole (Synoda Troullos) zakázala jesť akékoľvek jedlo vyrobené z krvi.
V komentári k Leviticus 17: 11-12, v M’Clintockovej a Strongovej cyklopédii, zväzok q, strana 834, sa píše: „Toto prísne nariadenie sa netýka len Izraelitov, ale aj cudzincov, ktorí medzi nimi bývajú. Trest, ktorý bol udelený za priestupok /zákaz jesť krv/, bol – „odrezanie od ľudu“, a to bol trest smrti (porov. Hebrejom 10:28), hoci je ťažké zistiť, či sa tak udialo mečom alebo ukameňovaním.“ A ďalej cyclopédia M´Clintocka a Stronga, zväzok I, strana 834, uvádza:….. „že je nezákonné piť ľudskú krv ako i krv nerozumných zvierat. Početné svedectvá o tomto zákaze sa objavujú vo všetkých vekoch“. A tak táto cyklopédia dodáva na záver,že sme ako kresťania „neboli oslobodení od tohto zákazu“…….“a je výslovne nariadené zdržiavať sa krvi a tento zákaz, konanie je klasifikované /porovnané/s modlárstvom a smilstvom“.
Skutočne, apoštolský dekrét „zdržať sa krvi“ bol dlho chápaný ako záväzný. Citujem Eusébia.…:„A když po více než stu letech, v roce 177 n. l., náboženští nepřátelé v Lyonu (nyní ve Francii) falešně obvinili křesťany z toho, že jedí děti, jedna žena jménem Biblias řekla: „Jak mohou takoví lidé jíst děti, když nesmějí ani požít krev nerozumných zvířat?“ -The Ecclesiastical History, by Eusebius, V, I, 26., (Eusebius, Církevní dějiny, Kniha V, 2.kap., str. 85).
Alebo, Tertulián (asi 160–230 n. l.) sa zmienil o tom, že niektorí pohania pili čerstvú krv v snahe liečiť epilepsiu a podobne. Lebo krv sa vtedy používala aj pri liečbe iných chorôb alebo kvôli dodaniu sily,atď. Preto z príkazu ‚zdržiavať sa krvi‘ možno pre kresťanov vyvodiť záver, že ju neužívali ani zo zdravotných dôvodov.
Tertulián ďalej dodáva:….. „Vaše neprirodzené spôsoby by sa mali rumenieť studom pred kresťanmi. My nemáme ani zvieraciu krv vo svojich jedlách, pretože pozostávajú z obyčajných pokrmov… Na súdnych pojednávaniach s kresťanmi im ponúkate [pohanskí Rimania] klobásy plnené krvou.Ste, samozrejme presvedčení o tom, že práve to, čím sa pokúšate odviesť ich od správnej cesty, je pre nich nezákonné. Ak ste si istí, že ich strasie pri pohľade na krv zvierat, ako potom môžete zároveň veriť, že budú dychtiť po ľudskej krvi?“ — Tertullian, Apologetical Works, and Minucius Felix, Octavius (Apologetické spisy od Tertuliána a Octavius od Minucia Félixa), New York 1950, preložila Emily Dalyová, s. 33.
Obdobne, Minucius Félix (tretie storočie n. l.):….. „Tak veľmi sa vyhýbame ľudskej krvi, že vo svojich jedlách nepoužívame ani krv zvierat, ktoré sa jedia.“ — The Ante-Nicene Fathers (Prednicejskí otcovia), Grand Rapids, Michigan 1956, vydali A. Roberts a J. Donaldson, zv. IV, s. 192.
Ďalšie stanoviská (z 2. a 3. storočia), ktoré podporujú takéto uplatnenie Skutkov apoštolských 15,28-29, nájdeme aj v nasledujúcich dielach:….. “ Origenes Proti Celsovi, VIII, 29, 30, a Komentář k Matoušovi XI, 12, ; Klementův Vychovatel II, 7, a Stromata IV, 15; Klementiny; Homilie VII, 4, 8; Justin Mučedník Dialog XXXIV; Cyprian Traktáty, Quriniovi XII, 119; Učení dvanácti Apoštolů VI; Apoštolské konstituce VI, 12; Lucián, O smrti Peregrinově 16.“ Athanázius, Arius a pod.
Z uvedených historických dokumentov , je zrejmé, že raná cirkev dodržiavala príkaz – „zdržiavať sa krvi“. Je pozoruhodné, že prví kresťania, súdení za svoju vieru, boli v prvom a druhom storočí pokúšaní pohanmi jesť krv. A tiež pohania, si zjavne boli vedomí presvedčenia prvých kresťanov o posvätnosti krvi a že ju kresťania odmietali jesť. A aj kvôli tomu boli hanení a prenasledovaní. Mnoho napovie stránka: Why Early Christians Were Despised – AD 1-300 Church History – /Ako boli prvotní kresťania opovrhovaní?/
To presne dnes platí i na JS…..ako spomenul aj Eusébius to „jedenie detí,pitie ich krvi“,….a mnoho iného: „noci lásky“/orgie/ a podobné tvrdenia…… opäť zo strany niekoho sa používajú na JS, ako tomu bolo aj v 1 storočí. A pritom každému musí byť jasné, že sú to /a boli/ totálne nezmysly.

Posvätnosť krvi v horizonte času. Foto:https://pixabay.com/sk/

 

A toto sú hneď úplne jasné fakty, že rétorika tých, čo bagatelizujú tento zákaz, /zdržiavať sa krvi/ alebo ho úplne ignorujú,je veľmi nesprávny, nepravdivý a ako neverní židia, tak aj dnešní odporcovia /usvedčení z nevernosti/ sa držia hesla: „Najlepšia obrana je útok“. Títo „kresťania“ aj preto odmietajú prax spomenutých raných kresťanov a tiež ich postoje zľahčujú, odmietajú ich postoj v otázke zákazu jesť krv .A píšu: „Nový zákon ani církevní autority z rané křesťanské doby nepropagovaly ani zákaz požívání krve, ani její použití pro lékařské účely“. /citácia z : Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým. Evangelická,teologická fakulta/ A to nie je pravda, a ani ten záver, aj keď transfúzia ako je zrejme, prišla až omnoho neskôr ,ale predsa mnohí verili,že pitie krvi dodáva silu, schopnosti a lieči.
Otázka teda stojí: „Ak zhrnieme výroky týchto raných kresťanov/cirkevných otcov/, poukazuje to na to,že odmietali jesť krv, alebo naopak, že to vôbec neriešili , ako dnes mnohí kresťania?“ Použijem trefnú analógiu ,zrejmú aj z mojich blogov. Všetci cirkevní otcovia /raní kresťania/ verili že, Ježiš je „sluha, anjel, stvorený, menší, podriadený Otcovi,atď“, a predsa väčšina kresťanov /čo sú aj proti zákazu krvi/ tvrdia opak, a z Ježiša urobili Všemohúceho, nestvoreného Boha. Druhá analógia je postoj k vojne a k politike. Raní kresťania odmietali oboje aj za cenu života ,….ale v čase, keď sa cirkev stala svetskou, mocenskou ríšou, tak sa daný postoj z prvých rokov radikálne zmenil. Prečo? Kto pozná históriu, tak pozná odpoveď. Samozrejme, aj tu si niekto sebe vlastným spôsobom obhájil svoje presvedčenie a odmieta prax prvotnej cirkvi v tejto otázke a aj názor Písma. Môžu takíto kresťania potom poznať správnu odpoveď – ako je to vlastne s tou krvou?  /Pozri-Mat.15,14/. A aj tušíme, prečo musia títo „kresťania“ takto tvrdiť? Pretože zákaz jesť krv už dlhé storočia nerešpektujú, a nemôžu ani tvrdiť /ako spočiatku/, že tu ide iba o „jedenie krvi“, nakoľko by mohli prísť nepríjemné otázky: „Ak je tomu tak, prečo o tom nikto neučil svoje ovečky“………… „Prečo tento zákaz nerešpektovali ani kňazi?“ A tak musel niekto zmeniť počiatočnú rétoriku, a tvrdiť, že tento zákaz už neplatí pre kresťanov. Cúvnuť sa nedá, na to treba odvahu a lásku k pravde, preto sa naďalej len z „neomylného postu“ obhajujú ďalej tieto omyly! Čo je raz „zabetónované“, tak tým nepohne ani buldozér. Spomeňme ešte novodobých učencov a ich postoj k danému zákazu.
Lebo aj omnoho neskôr a aj dnes mnohí biblickí učenci poukazujú /poukazovali/, že daný zákaz je nadčasový. Britský učenec Joseph Benson poznamenal: „Tento zákaz jedenia krvi, daný Noachovi a celému jeho potomstvu a opakovaný Izraelčanom… nebol nikdy odvolaný, ale naopak, bol potvrdený pod Novým zákonom, Skutky xv.; a tým sa stal trvalým záväzkom.“ Obdobne na tento fakt poukazuje aj Dr. Franz Delitzsch,a dodáva,že daný zákaz jesť krv – “ je požiadavka záväzná pre všetky rasy ľudí a nikdy nebola zrušená; a musí existovať posvätná úcta k tomuto princípu života v krvi.“
No a ešte-Coffman, James Burton (1977), „Komentár k skutkom apoštolským“….potvrdzuje toto prikázanie,zákaz. Tiež biblický učenec Adam Clark, a mnohí iní. Viac ale na priložených stránkach. Nechcem tým zahlcovať príliš tento blog, ktorý je aj tak dosť dlhý. Viac God’s Word on the Sanctity of Blood | Early Christian Beliefs — Tiež na stránke: Krev — nezbytná pro život.

Samozrejme,tento zákaz stále platí aj pre židov, čo je asi každému známe. Maimonides, veril, že krv je potravou duchov, a že tým, že ju niektorí ľudia konzumujú, tak budú mať „niečo spoločné s duchmi“./démonmi/ Jesť krv je zakázané kvôli jej vzťahu s modlárstvom.
Nahmanides , naopak hovorí, že zákaz súvisí s ľudskou prirodzenosťou. Sme ovplyvnení tým, čo jeme:
Ak by človek jedol „život“/krv/ celého tela a potom by ju pripútal k vlastnej krvi a oni by sa spojili v srdci, výsledkom by bolo zhrubnutie ľudskej duše tak, že by sa priblížila povaha zvieracej duše, ktorá sídlila v tom, čo niekto jedol,k ľudskej duši…Jedenie krvi, ako naznačuje Nahmanides, nás robí krutými, beštiálnymi, zvieracími. Zdroj:Maimonides, The Guide for the Perplexed, III:46. Nahmanides, Commentary to Leviticus 17:13.

Samozrejme, aj mnohí iní židovskí učenci rozoberajú platnosť tohto univerzálneho, nadčasového zákazu-jesť krv.

Pre zaujímavosť aj moslimský pohľad na zákaz krvi:The reason why it is forbidden to eat meat without draining the blood.
Tomuto zákazu veria aj niektoré kresťanské skupiny.Citujem názor letnicového /charizmatického/ hnutia. „Skrze požívanie krvi (v ktorej je duša zvieraťa) sa totiž zákonite prejavia v človeku charakterové vlastnosti a duševné danosti daného zvieraťa. O tejto zákonitosti vedeli aj starí pohania, ktorí sa týmto spôsobom chceli stotožniť so svojím totemovým zvieraťom.“ Prepáčte mi teraz za poznámku ale, žiada sa mi to povedať. Jednoducho povedané, niekto verí,že ak pijete bravčovú krv,tak sa začnete správať ako/prepytujem/ „prasa“,…. „sviňa“. A preto už dnes chápem, prečo sa tento prívlastok ,tak často spája s ľuďmi zo zlým charakterom?! Samozrejme,  uvádzam to ako zaujímavosť, pretože je veľa pohľadov na krv, ale tým určite nechcem dávať na známosť,že tomu je tak. Zaujímavé je aj to, že ak by tomu tak bolo ,že jedením krvi sa mení ľudská osobnosť, tak to dvojnásobne musí platiť na transfúziu krvi. Ale tú už letničiari a iní môžu prijímať do tela. Aj tu vidno, aké krkolomné a navzájom odporujúce sú úvahy mnohých. Zrejme by to niekto ťažko dokazoval. Aj keď s týmto pohľadom na krv som sa stretol veľa krát. Duša je v krvi | Logos |
A v pohanstve /aj v mytológií/ tiež krv zohrávala dôležitú úlohu. A mnohému to napovedá, a zrejme aj dnes mnohí konajú v protiklade s biblickou požiadavkou. Je dôležité poznamenať, že takmer vo všetkých formách satanského uctievania, či už v rituáli alebo ceremónii, účastníci jedia a pijú krv. To zahŕňa tak zvieraciu, ako aj ľudskú krv. Jedenie a pitie krvi je historicky dokumentované ako súčasť takýchto ohavných rituálov. Vieme prečo? Napríklad, 6. kapitole Henochovej knihy sa hovorí o 200 anjeloch,

Foto:https://pixabay.com/sk/

„nebeských synoch“/padlých anjelov/. Zatúžili po ľudských dcérach, a preto si ich vzali za ženy a „naučili ich čarám a zaklínaniam“. Tieto ženy porodili „veľkých obrov“, ktorí požierali ľudí. Padlí anjeli naučili ľudí robiť zlo, a tak „začali hrešiť na zvieratách a vtákoch, jedli ich mäso a pili ich krv, požierali sa navzájom“, začali viesť vojny, zaklínať a veštiť budúcnosť z hviezd….atď. Možno aj preto Origenes napísal,/spomenuté vyššie/ že krv, vrátane tej, ktorá bola v zadusenom zvierati, bola považovaná za potravu démonov: „Ak by sme mali jesť zadusené zvieratá, mohli by sme mať spolu s nimi

takého ducha.“/ 9Ibid., pp. 96-7, citing Contra Celsum 8.30.! / Teda, požívanie  krvi za okultným cieľom, je presný opak biblickej požiadavky! Napríklad, medzi Grékmi, Boh Kronos vyžadoval ľudské obete. Maenády /“bacchante“=bacchanálie/ ženskí ctitelia Dionýza,…… tým boli povedané, aby roztrhali živé obete/aj ľudské/ , oddelili ich rukami a jedli ich. Pili krv mŕtvych zvierat a víno a oči sa im naplnili krvou. Zdroj:  Šílené maenády jsou úžasný fenomén dávné kultury. Aztékovia/aj Máyovia,Inkovia/ Južnej Ameriky praktizovali ľudské obete v obrovskom meradle a verili, že bez jedla ľudskej krvi, by slnko zomrelo: „Presvedčenie, že aby sa vyhlo poslednej kataklyzme, bolo nevyhnutné, aby sa slnko upevnilo. A ich poslaním bolo, dodávať mu životnú energiu, ktorá sa nachádza len vo vzácnej tekutine,/v krvi/ ktorá udržuje človeka nažive. Aztékovia obetiam zaživa roztrhli hrudný kôš a vytrhli im srdce. Potom sa oblievali jej krvou.Preliata krv sa stala prísadou na udržanie vesmíru v chode. „Odhalené boli v kronikách aj popísané  nádoby, z ktorých napájali ľudskou krvou sochy bohov. Mayovia verili, že bohovia sú lační po ľudskej krvi“. /Zdroj:  Impulz: Indiánska civilizácia smrti, Príbehy krvi/ Prečo uvádzam aj tieto historické skutočnosti? Nuž aj preto,aby sme lepšie pochopili isté praktiky s krvou a tomu,o čo tu vlastne išlo?! Pretože ako som už naznačil /a aj mnou spomínaní učenci/, má to súvis s námetom tohto blogu. A vedeli to aj padlí anjeli,démoni. Tí robili presný opak toho, čo je správne, biblické, prirodzené! Teda, ak Boh, Biblia zakazovala jesť krv,/zdržiavať sa jej/ tak oni oponovali tomuto názoru a zvádzali ľudí porušovať daný zákaz. Jeden učenec nie tak dávno sa vyjadril, že- „väčšinu zákonov Biblie môžme jasne vnímať tak, že smerujú k verejnému zdraviu … Zákony boli nádherne vytvorené Bohom pre všeobecné zdravie národa“ (Expositor’s Bible Commentary,

Foto:https://pixabay.com/sk/

1990, str. 529, 569) . Ako duchovného, tak aj fyzického zdravia.To len potvrdzuje to biblické,že „v ich dodržiavaní je veľká odmena“. (Žalm 19:7–11) Teda, porušovaním týchto zákonov, aj zmieneného zákazu „zdržiavať sa krvi“, si život nepredĺžime,….ak aj, tak len nakrátko! Ale ten, kto poslúcha Božie prikázania a „koná Božiu vôľu, zostáva naveky“!

————————————————————————————————–

V 2 časti si rozoberieme všetky argumenty oponentov, ktorí schvaľujú aj jedenie krvi a samozrejme i iné použitie. /biblický pohľad/

—————————————————————-

Foto: https://pixabay.com/sk/

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Britain Royals

Angličania začnú platiť s portrétom kráľa. Čaká to aj Kanaďanov, ale väčšina z nich ho nechce mať v peňaženke

29.05.2024 11:10

Portrét Juraja III. sa objaví na všetkých existujúcich bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier. Prvé kusy sa dostanú do obehu 5. júna.

Marián Petko, ANS

Členovia Asociácie nemocníc Slovenska podpísali dodatky zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami

29.05.2024 10:58

So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou majú zmluvu platnú len do konca júna.

eštok a šutaj

Šutaj Eštok chce zmeny v polícii zaviesť čo najskôr, komunikovali o nich aj s eurokomisiou

29.05.2024 10:19, aktualizované: 10:39

Minister o tom informoval pred stredajším zasadnutím bezpečnostnej rady.

Kyrylo Budanov

Ako Kyjev prekazil sprisahanie zradných plukovníkov? Objavili sa nové fakty o pláne únosu Zelenského a likvidácie Budanova

29.05.2024 10:00

Plukovník ukrajinskej Správy štátnej bezpečnosti Andrij Huk, ktorého Bezpečnostná služba Ukrajiny obvinila z prípravy atentátu na prezidenta Zelenského, na začiatku totálnej ruskej invázie navrhol kolegom, aby sa v prípade príchodu ruských vojsk vzdali.

milano

(New Living Translation) "Základy práva a poriadku sa zrútili. Čo môžu robiť spravodliví?" "Základy", - pod týmto slovom treba vidieť princípy morálky, ktoré tvoria základ spoločnosti. (Ellicottov komentár) Na otázku: "čo môže robiť spravodlivý"? - odpovedá Žalmista v 1 a 7 verši, daného 11 Žalmu. Práve v takých časoch, musí kresťan bezvýhradne dôverovať Bohu, ktorý podporuje a ochraňuje tých, čo sa držia jeho spravodlivých noriem. A útechou je im aj to, že tí - čo rúcajú základy poriadku a prehliadajú spravodlivosť, nikdy nemôžu zvíťaziť! Táto kategória ľudí, dokonca považuje súčasný úpadok morálky, za - "ilúziu" a značná časť týchto ľudí verí, že "žijeme v tom najlepšom svete". Veľavravné sú preto aj slová zo Zjavenia 22,11-12, ktoré, na už nadhodenú otázku, radia: ..... "Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 186617x
Priemerná čítanosť článkov: 5044x

Autor blogu

Kategórie