Založ si blog

Smrtiaca ilúzia !

závoj smrtiacej ilúzie

Môže falošná predstava, ilúzia zabíjať?

A môže to robiť vo veľkom meradle, o ktorom nemáme ani len tušenie?
Môže napáchať veľké zlo a smrť iba jedna takáto ilúzia, predstava?
Môže ! A tak sa aj dnes deje po celom svete. Niekto nám podsúva niečo, čo brzdí rozvoj ľudského ducha a jeho snahu napredovať. A zahmlieva sa pravda Božieho slova. Ako sa to ale môže diať?

Aj takto:
„Kardinál Hans Urs von Balthasar hovoril o nádeji, že peklo bude prázdne. Ľudia v ňom nebudú.“ Dodáva tiež, že z Písma o nikom nevyplýva, že by bol zatratený, dokonca priamo ani o Judášovi. „V každom prípade do pekla ide len  ten, kto doň chce ísť.“  A tak stavitelia modernej  tolerantnej, /lacnej/ náboženskej ideológie, „úzku cestu k záchrane“ prekryli „šesť prúdovou diaľnicou„.    Hyghway To Hell.

Toto dielo /Čo smieme dúfať?/, vyvolalo veľký rozruch, a to z viacerých dôvodov. Hlavne sa mu vyčítalo to, že je to až príliš optimistická vízia, a že sa tým prehliada Božie Slovo, ktoré má iný názor ,a že Biblia odmieta takýto bezbrehý optimizmus. Samozrejme, to „peklo“ musíme chápať , nie ako miesto večných múk, ale ako smrť, zničenie./zlých/, nakoľko Biblia nepodporuje náuku o večných mukách.
.A on sám /pán kardinál/nie je osamotený s touto predstavou, pretože, viacerí katolícki učenci, kňazi, laici  i protestantskí  teológovia/Karl Barth,atď./poukazujú na niečo podobné. A to sa u niektorých blíži až nebiblickej predstave Origena z minulosti, ktorý učil o spáse všetkých, dokonca aj satana, démonov. /Apokastáza – Origenes/

Pravdou je to, že niektorí katolícki učenci sa snažili a snažia trochu „vyretušovať“ názor pána kardinála, ale ani oni nie sú ďaleko od nebiblických predstáv o záchrane. Ak v minulosti boli časy, keď sa každý posielal do pekla/zatratenia/, tak teraz tu máme druhý extrém, a ešte horší.
Prečo tak môžme hovoriť?
Nuž, ak sa ľuďom podsúva takáto predstava, tak necítia potrebu „hľadať Boha“,……necítia potrebu „byť zachránení“,……necítia potrebu „byť bdelí“,…..necítia potrebu „s bázňou a chvením pracovať na svojej záchrane“,……necítia potrebu „rozlišovať“ a podobne.
A tak v povedomí ľudí žije predstava, že záchrana je samozrejmosť, a nič nám nehrozí, lebo Božie milosrdenstvo zastrešuje všetkých, aj tých čo nechcú Boha poslúchať a konať jeho vôľu. Masy vlažných, matrikových kresťanov a kresťanov bez presného biblického poznania, sú toho dôkazom.
K tejto zničujúcej predstave patrí aj ilúzia tých, čo tvrdia: … „Raz spasený, navždy spasený“.

Nie, skôr platí že   – „Kto vytrvá do konca, bude zachránený.“ ​(Matúš 24:13
Dokonca sa prišlo aj s niečim takým, čo je pre nás vraj „akousi poistkou“ pred smrťou v neschválenom stave. /krst, odpustky, vychodiť deväť prvých piatkov, posledné pomazanie a podobne/
Ale má takáto optimistická predstava aj pri viere v milosrdného Boha , biblickú podporu?
Skúsme príklady z minulosti: Potopa /zachránilo sa osem ľudí/, Sodoma a Gomora/zachránili sa traja ľudia/, prvé zničenie Jeruzalemu Nabuchonodozorom a i druhé zničenie Jeruzalemu Titom/zachránený bol relatívne malý počet /. Teda, opakovane „brány pekelné“ niekoho premohli, lebo sa niekto „skryl vo falošnosti“!“ IZAIÁŠ 28:15.
Tak ako v minulosti, tak aj dnes platia známe prorocké slová: …. „ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha.  Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti;  ich nohy sú rýchle prelievať krv,  na ich cestách skaza a nešťastie; nepoznali cestu pokoja.  Pred ich očami nieto bázne Božej.“
Rim.3 kapitola 10-18., Žalm 14:1-3./
Čo vyplýva z daných slov? Je tu priestor na prílišný optimizmus kardinála Balthasára?
Alebo skúsme,  ako to prorocky videl prorok Sofoniáš 1:18..…?
„Do úzkosti vženiem ľudí, že budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Pánovi; ich krv sa bude vylievať ako prach a ich telá ako hnoj.  Ani ich striebro, ani ich zlato ich nevládze zachrániť v deň Pánovho hnevu. Oheň jeho žiarlivosti pohltí celú zem, lebo skoncuje, a to hrozne, so všetkými obyvateľmi zeme.“
Zrejme zo slov Sofoniáša sa už vytratil náš „optimizmus“ načisto? Ale iba ten nebiblický, ale to je viac problém tých, čo prehliadajú Písma /zlých/. Apoštol Pavol napísal: „Vždy sa radujte.“ ​(1. Tes. 5:16) Teda, kresťania majú byť optimisti, ale nesmú prehliadať realitu Božieho slova.
Dobre, a to Boh zničí „všetkých obyvateľov zeme“?  Nie !!!  Kontext Sofoniáša a kontext Písma hovorí , že predsa len niekto bude zachránený, ale tak výrazne sa zredukuje počet obyvateľov po zásahu Boha, že to naozaj bude vyzerať aj z pohľadu ľudí, akoby išlo o vyhubenie celej zeme. Realitu vystihujú aj slová z 1 Petra 4,18 :……..

A ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik?“  Pozri tiež.: Kazateľ 7:28.
Ježiš sa tiež vyjadroval viackrát k danej téme, už známymi slovami o „širokej a úzkej ceste“ k záchrane, /ako som už uviedol,/ ale i inými slovami: ….„lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.“ ​(Matúš 24:21, 22)

Tento text tiež len potvrdzuje pointu slov proroka Sofoniáša. A naozaj, človek aj pre svoju ľahostajnosť, bezstarostnosť a sebaklam bude vtedy na zemi „vzácnejší ako zlato z Ofíra“.  ​(Izaiáš 13:12)
Už zmienený optimizmus niekoho z úvodu, je niečo podobné ako to podáva aj prorok .Jeremiáš 6:14 – …. „veď od najmenšieho po najväčšieho sú ziskuchtiví všetci a od prorokov až po kňazov všetci pášu podvod. Liečia ranu dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: “Pokoj! Pokoj!”, ale pokoja niet. Zahanbení sú, veď pášu ohavnosť, ale hanbiť sa nehanbia, ani červenať sa nevedia. Preto padnú s tými, čo budú padať, v čase navštívenia klesnú, hovorí Pán.“

Teda, obdobnú smrtiacu a nebiblickú predstavu mali aj ctitelia Boha v minulosti. Ten proklamovaný „pokoj“ nebol žiadnym pokojom a mnohí za to zaplatili životom. A ako vtedy, tak aj dnes budú „falošní poslovia pokoja  horko plakať“. Iz 33:7
Prečo sa nepoučiť?  A to preto, ten „horký plač“, lebo tí „proroci a kňazi“ –  „vypúšťali smrteľne jedovatý plyn“, ľudské pohľady na záchranu, svoje vlastné predstavy, tradície, ktoré oklamali  celú zem. A tak budú „jesť z  horkých ,plodov svojich úst“. A smutné je to, že aj s tými oklamanými.

A táto epidémia smrtiacej ilúzie o spáse si stále vyberá svoju daň a pácha obrovské škody. A podotýkam, že tu nejde len o „počty“ tých, čo budú zničení, alebo zachránení, ale hlavne o návrat k Bohu , návrat k morálnosti.
Žijeme v dobe, keď sa rozhoduje o našej budúcnosti. Tí, ktorí sa zaoberajú svetskými ilúziami a veria im, sa jedného dňa prebudia do drsnej skutočnosti. Ich údel je vhodne opísaný týmito slovami:….. „Áno, stane sa to tak, ako keď sa niekomu hladnému sníva sen a v ňom je, a prebudí sa, a jeho duša je prázdna; a ako keď sa niekomu smädnému sníva sen a v ňom pije, a prebudí sa, a tu je unavený a jeho duša je vysušená.“ (Izaiáš 29:8)  Ilúzie tohto sveta a nebiblické ,náboženské predstavy, celkom iste neurobia nikdy nikoho spokojným a šťastným a ani mu nezabezpečia záchranu, večný život!. Ak sme už spomínali slova proroka Sofoniáša, tak aj na záver si môžme citovať jeho varovné slová: …. „Hľadajte Jahveho, všetci skromní ľudia zeme, ktorí plníte jeho príkazy. Hľadajte statočnosť, hľadajte skromnosť, možno sa skryjete v deň Jahveho hnevu“. Sofoniáš 2:3:
A záleží len na nás či to „možno“ bude „istotne“, a potom priami zeme nemusia mať žiadne obavy zo zničenia zlých.
Tento „zhubný nádor“ ktorý ničí, dusí túto zem , musí byť odstránený! A to je opäť – radostná správa.

Teda, praví kresťania majú opodstatnený dôvod na optimizmus /a to nie je nebiblická ilúzia/, aj preto, že očakávajú, blízku a radikálnu zmenu k lepšiemu, čo vyplýva aj zo sľubu príslovia:

Prísl. 2:21, 22: „Priami, tí budú bývať na zemi, a bezúhonní budú na nej ponechaní. Zlí, tí budú zo zeme odrezaní; a zradní, tí budú z nej vytrhnutí.“

 


Foto: https://pixabay.com/sk/

Všetko je možné! Pravoslávny kňaz chváli Jehovových svedkov.

27.09.2019

Sú Jehovovi svedkovia "extrémistickou skupinou", alebo si zaslúžia pochvalu za svoju činnosť a bezúhonnosť? Zaujímavé je to, že svojho času ..... Prezident Putin vyznamenal rodinu Jehovových viac »

Hádanka života a smrti ! ?

03.05.2019

Sú hádanky, hlavolamy ,ktoré ak uhádneme získame /máme/ dobrý pocit, niekedy možno vyhráme knihu alebo aj hodnotnejšiu cenu. Ale je jedna hádanka, ktorú je dnes životne dôležité spoznať. viac »

Prvý posmievač – to on s tým začal. . . . . . . . . . . . /Prí. 27, 11/

30.04.2019

"Dajte si teda pozor, aby neprišlo, čo sa hovorí u Prorokov: “Pozrite, pohŕdači, čudujte sa a zahyňte, lebo za vašich dní vykonám skutok, dielo, ktorému neuveríte, keď vám bude o ňom niekto/podrobne/ viac »

Mick Mulvaney

Trump pozastavil Ukrajine pomoc z politických dôvodov

17.10.2019 23:14

Priznal to úradujúci vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney, pričom tých, ktorých takýto Trumpov krok znepokojuje odkázal: "Preneste sa nad to."

Kuba Balet Alicia Alonsová Úmrtie

Vo veku 98 rokov zomrela legendárna kubánska baletka Alicia Alonsová

17.10.2019 22:00

Alonsová bola jedinou latinskoamerickou tanečnicou, ktorá dostala honorárny titul "prima ballerina assoluta" - ojedinelé ocenenie udeľované najvýznačnejším baletkám svojej generácie.

Trump / G-7 Summit /

Nasledujúci summit G7 sa bude konať v Trumpovom golfovom klube

17.10.2019 21:28

"Sme absolútne presvedčení, že toto je pre summit najlepšie miesto," vyhlásil úradujúci vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney na tlačovej konferencii.

Euro, peniaze, meter, kríza

Štát dupne na banky

17.10.2019 21:00

Koaličná rada finančným domom škrtla zisky o približne 130 miliónov eur za rok. Špeciálny bankový odvod bude vo výške 0,2 percenta.

milano

„Aj keď má niekto hojnosť, jeho život nevyplýva z toho, čo má.“ — LUKÁŠ 12:15.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 33427x
Priemerná čítanosť článkov: 1337x

Autor blogu

Kategórie