Založ si blog

Môže byť falošné náboženstvo /učenie/ horšie , ako samotná neviera?

Prečo tá žaloba?

Čo sa deje, ak sme v náboženstve, čo učí nesprávne, …ľudské náuky a nebiblické tradície? A to aj napriek tomu, že si v tom , ktorom čase hovorí ,že je ……….. „vyvolené“?! A že ju brány pekelné nepremôžu?“
Nech nám odpovie Písmo a poučný a varovný príklad z minulosti: Citujem ….. „Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské Kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, ktorí by doň chceli vojsť, v tom bránite. Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Cestujete po mori a po súši, aby ste jedného človeka obrátili na vieru, a keď sa vám to podarí, urobíte z neho človeka, ktorý si zaslúži gehennu /večné zničenie/ dvakrát viac ako vy sami. Beda vám, slepí vodcovia!“ Mat.23,15.
Tu si všimnime, že v úvodnom texte, nie je reč o tom aký bol ten neveriaci človek /pohan/pred svojim „obrátením“ /či dobrý,zlý/, ale že ak prijal učenie farizejov, tak sa stal ešte horší, ako tí, čo ho priviedli k zlému uctievaniu a už si zaslúžili „gehennu“, teda –  večné zničenie. Ale prozyleta/novo-obrátený/ bol hodný zničenia 2 krát viac ako predtým, keď nepoznal falošné učenie náboženských vodcov z 1 storočia! Tiež tu vidíme, že náboženskí vodcovia ,nie že – zachraňovali, ale „zatvárali“ dvere do večného života! Nuž ale čo by sme chceli od „slepých vodcov“? A tak z celého Písma vyplýva , že falošné náboženstvo je na tom horšie ,ako samotná neviera. Už aj výrazy, ako „slepí pastieri, potomstvo vreteníc, synovia zničenia, deti diabla, duchovní opilci a podobne“ , poukazujú, v akom svetle ich videl Boh, ktorý inšpiroval k napísaniu daných slov. Aj preto má akéhokoľvek falošné náboženstvo obrovskú „krvnú vinu“. Pozri.: Lukáš 11,47-52
A to platí aj vtedy, keď v daných náboženstvách nachádzame aj dosť úprimných ľudí, /lebo nie každý skončí ako zmienený prozyleta/ a práve tým Boh adresuje výstrahu zo záveru tohto blogu. Tiež si treba uvedomiť, že presné poznanie Písma a samozrejme – živá viera je potrebná aby sme vedeli odolávať nástrahám toho zlého, „anjela svetla“ Božieho odporcu.  2 Kor.11,14-15. Ak ho ale nemáme, tak je nemožné odolávať jeho intrigám, a lživým náukam a znameniam, „zázrakom“. Rôzne náboženstvá /nekresťanské/ a rozdelený kresťanský dom, je toho dôkazom. A že, za falošným náboženstvom stojí naozaj, práve – Boží odporca! Môžme si to potvrdiť.: 2 Sol.2,9-10. !!!  Tiež.:1 Kor.10,20-22 !!!
A aj preto Písmo uvádza: ….„Chváliš sa Zákonom, a prestupovaním Zákona znevažuješ Boha. Lebo je napísané: Pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu.“ Rim.2,23-24.. A tak potom pre niekoho môže byť náboženstvo – „potupnou a nezmazateľnou škvrnou ľudstva“! A to nie je ojedinelý /extrémny/ názor na mnohých „ctiteľov“ Boha. Faktom je, že, bez presného poznania a živej viery by sme neboli zachránení, ani keby sme boli v pravom náboženstve. Lebo stále platí, že pravda sa nededí, ale sa musí pracne hľadať! A musíme ju mať v srdci. Aby nám Ježiš nepovedal to, čo niektorým svojim

„ctiteľom“ v minulosti: …. „Poznám tvoje skutky; máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy.“ Zjav.3,1.

Aké je potom riešenie? Alebo čo by sme mali robiť?.
Opäť, nech odpovie Písmo.: … „To je dobré a príjemné v očiach nášho Záchrancu, Boha, ktorý si praje, aby boli ľudia každého druhu zachránení a dospeli k presnému poznaniu pravdy.“   1 Tim. 2,3-4.
V Písme sa často používa slovné spojenie – „presné, pravé poznanie“. /epignósis/ Buble hub.

Celý život uctievam Boha, a nakoniec sa to ukáže ako – „zbytočné“!?

A keď „spoznáme pravdu, pravda nás oslobodí“,  /aj od nesprávnej viery, chybného poznania/ a vďaka nej získame aj večný život ! Ján 17,3.
A aj tá „všetko prevyšujúca cesta lásky“ , čo je poznávací znak pravých kresťanov,sa … „rozhojňuje“ –  tiež –  „presným /pravým/ poznaním“! Fil. 1,9.
Zásadová láska /agapé/ je teda výsledkom prijímaného , biblického poznania,…..a pôsobenia svätého ducha /jeho-ovocie/ , a nie výsledkom pestovania nejakej spoločenskej etiky.
Záver: Ak niečomu veríme, overme si to Písmom, /NORMOU/, pretože od nášho poznania závisí naša budúcnosť! Náš život! Poučme sa z príkladov minulosti! Aj preto Písmo nabáda Boží ľud aby „vyšiel z Veľkého Babylonu“, zo svetovej ríše falošných náboženstiev, lebo táto ríša,spolok nesie najväčšiu vinu krvi /kolektívnu./, za svoje – duchovné smilstvo. To znamená, že aj keď my osobne sme neurobili nič zlé a nepreliali krv, aj tak zotrvávaním v danom náboženstve si privodíme Boží trest.
Citujem na potvrdenie tohto konštatovania: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán“. /Zjav. 18,4/ Božie Slovo hovorí: „Bola v ňom nájdená krv prorokov a svätých a všetkých, ktorí boli zabití na zemi.“ Zjav. 18,24

Čo nám pripomínajú dané slová? Nedeje sa presne dnes to isté, ako aj v minulosti?

Preto – tá výzva: „Vyjdite z neho, ľud môj.“   Zjav. 17,6;  A tak je na mieste , hľadať novodobé „útočištné mesto“, pred „pomstiteľom za preliatu krv“, Ježišom Kristom!

Ale my všetci –  máme nesmierny dar,…..slobodnú vôľu, a je na nás ako sa rozhodneme, a či vôbec súhlasíme s danými tvrdeniami a či pôjdeme do hĺbky, pri svojom hľadaní pravdy?! Gal. 6,7.

——————————————————————————————————————

Foto: Vlastné.

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Založme oheň, budeme páliť vojenskú výzbroj celého sveta!

25.07.2020

Námet daného blogu platí do slova a do písmena. Blíži sa čas, keď naozaj sa budú „páliť“ sedem rokov všetky zbrane sveta. Aj keď to slovo – „páliť“ môžme chápať či už ako – likvidovať, ničiť, alebo aj doslovne. Nakoľko oheň zohráva primárnu úlohu v taviacich peciach. A väčšina zbraní je zo železa. Dané proroctvo môžme [...]

Chorvátsko Lyžovanie SP Slalom Ženy 1. kolo

Lyžiarska sezóna v Rakúsku sa začala cenovým šokom

02.12.2022 11:13

Ušetrí ten, kto si lístky objedná skôr, na internete a na dni s menším vyťažením.

Trump

Súd zamietol Trumpovu žiadosť a uvoľnil pre vyšetrovanie všetky zhabané dokumenty

02.12.2022 10:55

Odvolací súd tým odstránil prekážku vo vyšetrovaní ministerstva spravodlivosti v prípade držby utajovaných dokumentov.

Polícia / NAKA / Kukláči /

NAKA začala trestné stíhanie v kauze vyplatenia 30 miliónov eur advokátom

02.12.2022 10:34

FNM zrealizoval v roku 2014 verejné obstarávanie právnych služieb a uzavrel zmluvy aj s advokátskymi kanceláriami Bžán a Dvorecký.

prezidentka

Poslanci pokračujú v rokovaní, čaká ich výnimočne viacero hlasovaní

02.12.2022 09:52

Poslanci majú rozhodnúť aj o novele zákona o dani.

milano

""Postavím sa na svoje strážne miesto, zastanem si na strážnu vežu, budem striehnuť, aby som zbadal, čo mi povie, čo odpovie na moju sťažnosť. Vtedy mi Jahve odpovedal slovami: "Napíš videnie, vyry ho na dosky, aby sa dalo ľahko čítať. Lebo toto videnie sa splní v určenom čase, speje ku svojmu splneniu a nesklame, ak sa oneskorí, čakaj naň, lebo sa určite splní, nezlyhá. Pozrite! Nestatočný človek padne, ale statočný človek si zachová život svojou vernosťou."" Hab.2,1- 4 (katolícky, Botekov preklad)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 36
Celková čítanosť: 151719x
Priemerná čítanosť článkov: 4214x

Autor blogu

Kategórie