Založ si blog

Ako sa bezpečne skryť pred štvrtým, apokalyptickým jazdcom?

Jedno pozoruhodné proroctvo  je zaznamenané v 6 kapitole knihy Zjavenie. Ježiš tu láme sedem pečatí zo zvitku, čo poukazuje na odhalenie, oznámenie niečoho dôležitého, čo sa spĺňa v dnešných časoch. Citujem:  ……… Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtého Živého /cherubína/: „Poď!“  A hľa, mŕtvolne bledý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal na Smrť; Hádes šiel za ním. Dali mu moc nad štvrtinou zeme, právo zabíjať mečom, hladom, morom a divou zverou zeme.“ Zjavenie 6,8-9.

Tu sa zameriame nad tým „morom“ /chorobami/, pretože to dnes vidíme aj okolo seba a sme toho súčasťou, keď čelíme hrozbe koronavírusu. A nielen tomu, lebo tých chorôb, morových nákaz je dnes naozaj veľa,  a to aj napriek pokroku v medecíne. Ale mali by sme byť tým prekvapení? Nuž, nakoľko európska, teda, západná civilizácia stojí na kresťanských základoch, princípoch, tak nie. Samozrejme, za predpokladu, že dobre poznáme posolstvo Biblie a nie sme len matrikoví kresťania?! A tiež tvrdiť,

Štyria apokalyptickí jazdci.

že daní apokalyptickí jazdci ešte len prídu a nás sa to netýka, je tiež len sebaklam. Už len keď spomenieme druhého „jazdca“ /vojny/ a tretieho „jazdca“ /hlad/, tak nám musí byť jasné, že práve 20 storočie bolo známe „cvalom“ týchto jazdcov. A to platí aj na štvrtého „jazdca“. Z daného proroctva je zrejme, že cherubíni volajú na daných jazdcov. Otázka: Môže teda za tieto pohromy /trest/ Boh, alebo sme si to spôsobili sami? Nuž, kto rozpútal svetové vojny? A tisíce iných lokálnych vojen? Kto bol chamtivý, sebecký a vykorisťoval, zneužíval  iných? Kto spôsobil, že sme si zamorili vzduch, vodu, zem a zničili si značne túto našu planétu, náš domov a vzťahy? A keď sa nám to vracia aj v podobe chorôb, pandémii,….tak koho obviníme?  My dnes napríklad čelíme aj antibiotickej kríze /rezistencia na antibiotiká/, ale kto za to môže? A tento problém je aj v duchovnej rovine, nakoľko ľudia sú už dnes – „rezistentní“ aj na biblické, …. dobré posolstvo! Ale posuňme sa ďalej. Ak sa už objaví nejaký problém,/pandémia, morová nákaza/ tak čo je prirodzené pre ľudí? Nuž asi hľadať nejaké riešenie, liek, úkryt. A ak opomenieme dalšie významné a desivé proroctvá 6 kapitoly knihy Zjavenia, tak sa dostaneme k odpovedi. Teda k tomu, kde vo všeobecnosti budú všetci hľadať úkryt? Citujem: ……. Králi zeme i veľmoži, vojvodcovia, boháči a mocní ľudia a všetci, otroci aj slobodní, ukryli sa v jaskyniach a v horských bralách 16 a volali na vrchy a bralá: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka!“ 17 Lebo prišiel Veľký deň jeho hnevu a kto môže obstáť?“  Zjav.6,15-17.

Teda, drvivá väčšina , až na malú výnimku budú hľadať bezpečie , úkryt u tých čo vládnu /obrazné vrchy, bralá/. Budú to aj politické organizácie, alebo to budú náboženské /falošné/, …… obchodné, vedecké organizácie, inštitúcie. A tiež aj doslovné skrýše, bunkre v skalách, jaskyniach, pod zemou a podobne.  Ale z celkového biblického kontextu vyplýva, že tieto organizácie, vlády a iné ľudské opatrenia, nemôžu

Zasiali sme vietor, žneme víchricu!

zabezpečiť bezpečný úkryt a natrvalo vyriešiť problém chorôb a iných problémov. /vojny, hlad, chudobu, atď./. Presne tak, ako tomu bolo aj v minulosti. Tým sa samozrejme nespochybňuje to, čo sa dosiahlo a čo malo prínos pre ľudí, ale ako celok svet zlyháva a nemá a nemôže mať trvalé riešenie  všetkých problémov tohto chorého, infikovaného sveta. Tak ako to prízvukuje Žalmista /146,3 / ….. „Nespoliehajte sa na zemských vladárov, na žiadneho smrteľníka, lebo vám pomôcť nemôže.

Ale kde potom môžme nájsť bezpečný úkryt? Nech odpovie opäť prorocká Biblia poetickými, peknými a veľavravnými slovami: …..

Pod ochranou Najvyššieho

1 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ 3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. 4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, 5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, 6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. 7 I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. 8 Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. 9 Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. 10 Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, 11 lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. 13 Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. 14 Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. 15 Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. 16 Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu“  Žalm 91

Covid 19 – zatiaľ vyhrávaš, ale tento boj nevyhráš!

Ale ak sa bojíme nejakej choroby, nákazy /koronavírusu/, tak vedzme, že ak aj ľudia zomierajú a budú zomierať z rôznych príčin,  /lebo taká je realita tohto sveta a dneška/, …….  tak ak sme našli ten správny „úkryt“, tak sa nemusíme báť ani smrti. Ako nás povzbudzuje Biblia u  Matúša 10,28.  Lebo nádej, vyhliadky na vzkriesenie a večný život nám nikto nemôže vziať v spoľahlivom „úkryte“. Ale bojme sa toho „symbolického moru“, /duchovnej tmy/, ktorý dnes nadobudol katastrofálne rozmery. Tragédiou je ale to, že na to mnohí prídu až neskôr. Jeho účinnosť ,smrteľnosť a  rafinovanosť spočíva v tom, že tie príznaky sa dajú mnohým ťažko hneď rozpoznať a nakoniec to skončí /čo je smutné/ ako to čítame aj v Prísloviach 14,12 !!!

…. ak sme zdraví.

Záver: Hovorí sa, že „všetko zlé je aj na niečo dobré“. A tak aj tieto prorocké znamenia nám ukazujú , kde v prúde času sa nachádzame, a že pred nami sú časy, keď nikto z obyvateľov nepovie: „Som chorý“!  …………. /Izaiáš33,24./  A z textu vyplýva, že po duchovnom uzdravení, príde aj doslovné uzdravenie.  A to sľubuje „Boh, ktorý nemôže klamať!“

A to je dôvod na radosť! A preto nedajme si ju nikomu vziať !!!

 

 


 

Foto:5x: https://pixabay.com/sk/

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Britain Royals

Angličania začnú platiť s portrétom kráľa. Čaká to aj Kanaďanov, ale väčšina z nich ho nechce mať v peňaženke

29.05.2024 11:10

Portrét Juraja III. sa objaví na všetkých existujúcich bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier. Prvé kusy sa dostanú do obehu 5. júna.

Marián Petko, ANS

Členovia Asociácie nemocníc Slovenska podpísali dodatky zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami

29.05.2024 10:58

So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou majú zmluvu platnú len do konca júna.

eštok a šutaj

Šutaj Eštok chce zmeny v polícii zaviesť čo najskôr, komunikovali o nich aj s eurokomisiou

29.05.2024 10:19, aktualizované: 10:39

Minister o tom informoval pred stredajším zasadnutím bezpečnostnej rady.

Kyrylo Budanov

Ako Kyjev prekazil sprisahanie zradných plukovníkov? Objavili sa nové fakty o pláne únosu Zelenského a likvidácie Budanova

29.05.2024 10:00

Plukovník ukrajinskej Správy štátnej bezpečnosti Andrij Huk, ktorého Bezpečnostná služba Ukrajiny obvinila z prípravy atentátu na prezidenta Zelenského, na začiatku totálnej ruskej invázie navrhol kolegom, aby sa v prípade príchodu ruských vojsk vzdali.

milano

(New Living Translation) "Základy práva a poriadku sa zrútili. Čo môžu robiť spravodliví?" "Základy", - pod týmto slovom treba vidieť princípy morálky, ktoré tvoria základ spoločnosti. (Ellicottov komentár) Na otázku: "čo môže robiť spravodlivý"? - odpovedá Žalmista v 1 a 7 verši, daného 11 Žalmu. Práve v takých časoch, musí kresťan bezvýhradne dôverovať Bohu, ktorý podporuje a ochraňuje tých, čo sa držia jeho spravodlivých noriem. A útechou je im aj to, že tí - čo rúcajú základy poriadku a prehliadajú spravodlivosť, nikdy nemôžu zvíťaziť! Táto kategória ľudí, dokonca považuje súčasný úpadok morálky, za - "ilúziu" a značná časť týchto ľudí verí, že "žijeme v tom najlepšom svete". Veľavravné sú preto aj slová zo Zjavenia 22,11-12, ktoré, na už nadhodenú otázku, radia: ..... "Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 186622x
Priemerná čítanosť článkov: 5044x

Autor blogu

Kategórie